Energie-efficiëntie verbeteren

Zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen kunnen heel wat maatregelen nemen om de energie-efficiëntie van hun onderneming te verbeteren.

EU emissiehandelssysteem (EU ETS)

Het Europese Emissiehandelssysteem (‘Emissions Trading System’ of EU ETS) is een cap-and-trade systeem: installaties onder het systeem moeten voor elke ton CO2 uitstoot één emissierecht indienen.

Het verminderen van F-gassen

Alles over de regelgeving, inventaris van de uitstoot, wat te doen bij mogelijke onregelmatigheden, verdunning van de ozonlaag, … vindt u op de webpagina ‘F-gassen’.

Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS)

Carbon Capture Utilisation and Storage- kortweg CCUS - is een belangrijke klimaatmaatregel voor de industrie. Bij deze technologie wordt in een eerste stap CO2 afgevangen bij voornamelijk industriële processen. Na opzuivering, wordt de CO2 via een schip of een pijpleiding getransporteerd, met het oog op de permanente opslag in de geologische ondergrond (CCS) of voor verwerking in producten (CCU). In navolging van gezaghebbende internationale organisaties zoals het internationaal Energie Agentschap en het VN-klimaatpanel IPCC, ziet Vlaanderen CCUS als een deel van de oplossing om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen. Vlaanderen beschikt over de knowhow om de CCUS-technologie te ontwikkelen en toe te passen. Bovendien herbergt Vlaanderen verschillende industriële bedrijven en havens van wereldformaat op een kleine oppervlakte, waardoor we het CO2-transport efficiënt kunnen organiseren.