Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geef uw mening over het Vlaams Energie- en Klimaatplan Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030

Geef uw mening over het Vlaams Energie- en Klimaatplan

Welkom bij de publieksconsultatie over het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP). Hoe moet het energie- en klimaatbeleid in Vlaanderen eruit zien? Da’s de vraag! Geef nu uw mening!

Geef hier uw mening

De Vlaamse overheid nodigt u uit om deel te nemen aan deze publieksconsultatie en zo bij te dragen aan het energie- en klimaatbeleid in Vlaanderen. Uw mening helpt ons om een plan te ontwikkelen dat niet alleen ambitieus is, maar ook aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van elke Vlaming.

De volledige bevraging bevat 39 vragen. U kunt er ook voor kiezen om enkel uw mening te geven over een specifiek thema (transport & mobiliteit, gebouwen, landbouw, industrie & ondernemingen, hernieuwbare energie en afval).

Wat is het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030?

In mei 2023 keurde de Vlaamse Regering een eerste ontwerp van het Vlaams Energie- en Klimaatplan(PDF bestand opent in nieuw venster) goed. Dit plan bevat de hoofdlijnen van het Vlaams energie- en klimaatbeleid tot en met 2030.

De ambitie in het Vlaams Energie- en Klimaatplan is om de broeikasgasemissies in transport, gebouwen, niet-ETS industrie, landbouw en afval met 40% te verminderen tegen 2030 (ten opzichte van 2005). Verder bevat het plan ook maatregelen rond hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, flexibiliteit, energiearmoede en innovatie.

In 2024 moet er een definitief Vlaams plan ingediend worden bij de Europese Unie - als onderdeel van het Belgische nationale plan. Het doel van deze publieksbevraging is input te verzamelen om het voorliggende plan te verfijnen.