Gedaan met laden. U bevindt zich op: EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten: update april 2023 Nieuwsberichten van Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten: update april 2023

Nieuwsbericht
18 april 2023

Welke Europese opportuniteiten zijn er voor uw energie- en klimaatprojecten? We zetten even de laatste ontwikkelingen rond de EU-financieringsprogramma’s voor energie en klimaat op een rijtje. 

EU-innovatiefonds

De Europese Commissie lanceerde op 30 maart 2023 een derde oproep voor kleinschalige projecten (kapitaaluitgaven lager dan 7,5 miljoen euro) van het EU-innovatiefonds. Het totale budget van deze oproep bedraagt 100 miljoen euro. Deadline voor indiening van projectvoorstellen is 19 september 2023. De aanvraagprocedure verloopt in één fase. De resultaten zullen vervolgens bekendgemaakt worden in het eerste kwartaal van 2024.

De oproep is gepubliceerd op de Funding and Tender Portal(opent in nieuw venster). Op 20 april 2023 organiseert de Europese Commissie een infodag(opent in nieuw venster) over deze oproep. Meer informatie is ook terug te vinden op de website van het EU-innovatiefonds(opent in nieuw venster) en de VEKA-website.(opent in nieuw venster)

Interreg North Sea Region

Het Interreg North Sea Region programma zit ondertussen al aan haar derde oproep. De oproep van Interreg North Sea Region(opent in nieuw venster) maakt een onderscheid tussen kleinschalige en reguliere projecten. Kleinschalige projecten hebben een budget tussen 200.000 en 500.000 euro en een maximale looptijd van 18 maanden, terwijl er bij reguliere projecten hierover geen regels zijn. Interreg North Sea Region wil onder meer projecten ondersteunen in de domeinen van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, slimme energiesystemen, -netten en –opslag, circulaire economie en duurzame mobiliteit.

De deadline voor de indiening van kleinschalige en reguliere projecten is 30 juni. Het is ook mogelijk om een expression of interest in te dienen, met oog op volledige indiening bij de volgende oproep.

Voor meer informatie over Interreg North Sea Region kan u terecht bij Vlaams contactpunt Sandra Vandewiele (sandra.vandewiele@vlaio.be(opent in uw e-mail applicatie)) of de dienst Europa van uw provincie.

Meer informatie

Bent u betrokken bij een project dat bijdraagt aan de energie- en klimaatdoelstellingen en bent u op zoek naar Europese financiering? Dan bekijken we graag of u in aanmerking komt voor bepaalde Europese programma’s en begeleiden we u verder bij uw aanvraag. Voor meer informatie, surf naar de VEKA-website van het EU-financieringsteam of contacteer het EU-financieringsteam van het VEKA via veka.eufinanciering@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).