Gedaan met laden. U bevindt zich op: EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten: update maart 2023 Nieuwsberichten van Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten: update maart 2023

Nieuwsbericht
10 maart 2023

Welke Europese opportuniteiten zijn er voor uw energie- en klimaatprojecten in maart 2023? We zetten even de laatste ontwikkelingen rond de EU-financieringsprogramma’s voor energie en klimaat op een rijtje. 

Interreg North West Europe

Het Interregprogramma North West Europe heeft haar derde oproep(opent in nieuw venster) gelanceerd, ditmaal specifiek gericht op kleinschalige projecten. Deze oproep biedt ondersteuning aan transnationale projecten met een beperktere focus, schaal en looptijd, onder meer in de domeinen van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en circulaire economie.

De deadline voor de indiening van projecten is 12 juli 2023. Voor meer informatie over Interreg North West Europe kunt u terecht bij Vlaams contactpunt Matthias Verhegge (matthias.verhegge@vlaio.be(opent in uw e-mail applicatie)) of de dienst Europa van uw provincie.

EFRO Vlaanderen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in Vlaanderen heeft nieuwe oproepen gelanceerd. Binnen het thema ‘Duurzaam Vlaanderen’ staan er momenteel oproepen open voor projecten die inzetten op het bevorderen van hernieuwbare energie (GTI Kempen)(opent in nieuw venster) en duurzame multimodale stedelijke mobiliteit (GTI West-Vlaanderen)(opent in nieuw venster). De procedure voor indiening verloopt in twee stappen. Eerst moet het project aangemeld worden via een vooraanmelding. Vervolgens kan men overgaan tot de indiening van het volledige projectvoorstel.

Voor meer informatie over EFRO Vlaanderen kunt u terecht bij VLAIO of bij de dienst Europa van uw provincie.

Meer informatie

Bent u betrokken bij een project dat bijdraagt aan de energie- en klimaatdoelstellingen en bent u op zoek naar Europese financiering? Dan bekijken we graag of u in aanmerking komt voor bepaalde Europese programma’s en begeleiden we u verder bij uw aanvraag.

Voor meer informatie, zie EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten of contacteer het EU-financieringsteam van VEKA via veka.eufinanciering@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).