Gedaan met laden. U bevindt zich op: EU-financiering voor Vlaamse energie -en klimaatprojecten: update november 2022. Nieuwsberichten van Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

EU-financiering voor Vlaamse energie -en klimaatprojecten: update november 2022.

Nieuwsbericht
18 november 2022

Welke Europese opportuniteiten zijn er voor uw energie- en klimaatprojecten? We zetten even de laatste ontwikkelingen rond de EU-financieringsprogramma’s voor energie en klimaat op een rijtje. 

EU-innovatiefonds

De Europese Commissie lanceerde een derde oproep voor grootschalige projecten (kapitaaluitgaven hoger dan 7,5 miljoen euro) van het EU-innovatiefonds op 3 november 2022, met een deadline op 16 maart 2023. De resultaten zullen vervolgens bekendgemaakt worden in het tweede kwartaal van 2023. Het totale budget van deze oproep bedraagt 3 miljard euro. De aanvraagprocedure verloopt in één fase.

De oproep voor grootschalige projecten is gepubliceerd op de Funding and Tender Portal(opent in nieuw venster). Op 29 en 30 november 2022 organiseert de Europese Commissie een infodag(opent in nieuw venster) over de oproep. Meer informatie is ook terug te vinden op de website van het EU-innovatiefonds(opent in nieuw venster) en op EU-Innovatiefonds (VEKA-website).

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het Interregprogramma Vlaanderen-Nederland heeft haar tweede oproep(opent in nieuw venster) gelanceerd. Voor deze projectoproep staat 49,5 miljoen euro ter beschikking, waarvan 18,5 miljoen euro gereserveerd is voor de prioriteit “Een groener Europa”. Binnen deze prioriteit zijn onder meer projecten in de domeinen van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, slimme energiesystemen, -netwerken en –opslag en circulaire economie mogelijk.

De deadline voor de indiening van projecten is 9 februari 2023. Alle projecten dienen grensoverschrijdend te zijn. In de regel betekent dit samenwerking tussen ten minste één Vlaamse en één Nederlandse partner.

Voor meer informatie over Interreg Vlaanderen-Nederland kan u terecht bij Vlaams contactpunt Maxime Huysentruyt (maxime.huysentruyt@vlaio.be(opent in uw e-mail applicatie)) of de dienst Europa van uw provincie.

Interreg North West Europe

Het Interregprogramma North West Europe heeft haar tweede oproep(opent in nieuw venster) gelanceerd. Interreg North West Europe biedt ondersteuning aan transnationale projecten, onder meer in de domeinen van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en circulaire economie.

De deadline voor de indiening van projecten is 9 februari 2023. De indiening van de aanvraag gebeurt in twee fases, waarbij er in de eerste fase een lichtere versie en in de tweede fase een compleet voorstel moet ingediend worden.

Voor meer informatie over Interreg North West Europe kan u terecht bij Vlaams contactpunt Matthias Verhegge (matthias.verhegge@vlaio.be(opent in uw e-mail applicatie)) of de dienst Europa van uw provincie.

Meer informatie

Bent u betrokken bij een project dat bijdraagt aan de energie- en klimaatdoelstellingen en bent u op zoek naar Europese financiering? Dan bekijken we graag of u in aanmerking komt voor bepaalde Europese programma’s en begeleiden we u verder bij uw aanvraag. Voor meer informatie, contacteer het EU-financieringsteam van VEKA via veka.eufinanciering@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).