De wijziging van het stelsel van de groenestroomcertificaten werd via een ontwerpdecreet door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd op 16 december 2022.

De tool werd zonder medeweten of medewerking van het VEKA gecreëerd. De informatie die uit de tool komt is zeker niet helemaal correct. ODE onderschrijft dit zelf, aangezien op de website te lezen valt dat ODE “niet verantwoordelijk is voor de correctheid van deze informatie”.

Vermits het ontwerp van decreet nog niet definitief is goedgekeurd, is het op dit ogenblik ook nog niet mogelijk om betrokken partijen op een juiste manier te informeren over de gevolgen op bedrijfsniveau.

Het VEKA roept ODE daarom op de tool offline te halen. Van zodra de regeling verder uitgewerkt is, zal er vanuit het VEKA meer concrete informatie volgen.