Vlaamse emissies dalen

Het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) is een belangrijk instrument om aan de Europese klimaatdoelstelling te voldoen. Grote industriële installaties en de elektriciteitssector moeten in dit systeem hun uitstoot compenseren door het indienen van emissierechten. De beschikbare emissierechten onder het systeem dalen in functie van de Europese klimaatdoelstelling. Het EU ETS is de belangrijkste maatregel om emissiereducties te verwezenlijken voor de Vlaamse ETS-installaties, aangezien er geen specifieke emissiereductiedoelstellingen voor ETS-installaties zijn opgenomen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan.

De ETS-installaties moeten jaarlijks rapporteren over hun emissies van het voorgaande jaar, en ook een gelijk aantal emissierechten inleveren om aan hun verplichtingen onder het EU ETS te voldoen. Jaarlijks maakt de Europese Commissie begin april de emissies bekend van het voorgaande jaar via de website van het Europees Register(opent in nieuw venster).

Tegelijk maakt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap ook de cijfers bekend van de Vlaamse ETS-installaties. De uitstoot van de Vlaamse installaties bedroeg in 2022 28,9 Mt CO2-eq, een daling tegenover de cijfers van 2021 met 0,9 Mt CO2-eq. De daling valt volledig toe te kennen aan de industriële installaties onder het EU ETS, met een uitstoot van 20,2 Mt CO2-eq in 2022 tegenover 21,9 Mt CO2-eq in 2021.

Door deze daling is de ETS-uitstoot van Vlaamse installaties op het laagste niveau ooit. De daling is mede een gevolg van de hoge energieprijzen doorheen 2022.

De totale ETS-uitstoot in België is nog niet volledig bekend, maar zal ongeveer 39,7 Mt CO2-eq bedragen. Het Vlaamse aandeel in de totale Belgische EU ETS-uitstoot blijft zoals de afgelopen jaren dus meer dan 70% bedragen.

De gedetailleerde cijfers voor Vlaanderen zijn beschikbaar op de website van het VEKA.

Op de hoogte blijven? Schrijf u dan in op onze EU-ETS nieuwsbrief.