Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaanderen en Nederland versterken hun samenwerking in de afvang en opslag van CO2 Nieuwsberichten van Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Vlaanderen en Nederland versterken hun samenwerking in de afvang en opslag van CO2

Nieuwsbericht
29 juni 2023

Op donderdag 22 juni 2023 keurden Nederland, Vlaanderen, de federale staat en het Waals Gewest een bilateraal akkoord goed voor het grensoverschrijdend transport van koolstofdioxide tussen België en Nederland. Dit akkoord geeft invulling aan het voornemen dat werd geformuleerd tijdens de Vlaams-Nederlandse Top van 31 januari 2023, toen de Vlaamse en Nederlandse regeringen een dergelijk akkoord aankondigden. Eerder keurde de Vlaamse Regering op 16 juni 2023 het memorandum of understanding (MoU) met Nederland al goed.

Dergelijke samenwerking is essentieel om Carbon Capture and Storage (CCS) te laten slagen. Vlaanderen heeft met haar industriële clusters in Antwerpen en Gent immers veel vraag naar het opslaan van CO2. Tegelijk heeft Vlaanderen zelf weinig mogelijkheden om de CO2 op te slaan in de bodem. Nederland beschikt daarentegen over gasvelden met een groot potentieel voor de opslag van CO2. Een samenwerking ligt dan ook voor de hand.

In het kader van het London Protocol van de Internationale Maritieme Organisatie moeten lidstaten die koolstofdioxide via de zee willen exporteren en importeren een akkoord sluiten. Met dit memorandum van overeenstemming wordt het grensoverschrijdend transport van koolstofdioxide met Nederland nu gefaciliteerd.

Meer info over het afvangen en opslaan van CO2: Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS).