Rentestijging

Door de inflatie zal Mijn VerbouwLening niet meer renteloos zijn. De rentestijging gaat in met onmiddellijke ingang voor aanvragen vanaf 1/02/2023. De rentevoet die wordt aangerekend voor nieuwe Mijn VerbouwLeningen worden 1 keer per jaar aangepast en is gekoppeld aan de wettelijke rentevoet (die bepaald wordt door de federale overheid). Deze rentevoet is op korte termijn heel fel gestegen. De wettelijke rentevoet bedraagt momenteel 5,25%. Voor Mijn VerbouwLening wordt hiervoor, zoals wettelijk bepaald werd, een korting van 3% op toegekend. Hierdoor zal de rentevoet voor Mijn VerbouwLening vanaf 1 februari 2023 zo’n 2,25% bedragen.

Vlaanderen zit volop in een renovatiegolf met de focus op energiezuinig renoveren. De Vlaming is zich aan het wapenen tegen hoge energiefacturen. Voor dossiers waarvoor de aanvraag al werd ingediend of nog in behandeling is, blijft Mijn VerbouwLening renteloos voor de volledige looptijd. Voor alle nieuwe dossiers zal moeten rekening moeten gehouden worden met de hogere intrestvoet van 2,25%.

Mijn VerbouwLening blijft de aantrekkelijkste lening wanneer ze wordt vergeleken met leningen die door de banken worden aangeboden. De interestvoet ligt nog steeds lager, en ook de looptijd (maximaal 25 jaar) is veel langer. Mijn VerbouwLening blijft dus nog steeds erg interessant voor wie renovatieplannen heeft. Daarnaast kan je ook genieten van de forse Mijn VerbouwPremie voor heel wat energiebesparende investeringen.

Welke investeringen financieren met Mijn VerbouwLening?

Het maximaal leningsbedrag bedraagt 60.000 euro op een termijn van maximaal 25 jaar. Daarmee kunnen alle investeringen die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie en zonnepanelen worden gefinancierd. De woning moet op het ogenblik van de aanvraag minstens 15 jaar oud zijn. In geval van investeringen in hernieuwbare energie, moet de woning al minstens 5 jaar vergund zijn of al voor 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet.

Concreet gaat het over: dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, renovatie van buitenschrijnwerk en renovatie van vloeren en funderingen, binnenrenovatie, sanitair en elektriciteit, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler, zonnepanelen en gascondensatieketel.

Rentesubsidie bij aankoop van een woning met een slechte energieprestatie.

Naast Mijn VerbouwLening via het Energiehuis, bestaat er ook een zeer voordelige rentesubsidie en dit uitsluitend voor nieuwe eigenaars van een woning met een slechte energieprestatie is. Voor wie vanaf 2023 een woning aankoopt die valt onder de renovatieverplichting (label E of F), kan aansluitend bij het hypothecair krediet bij de bank voor de verwerving van de woning ook een rentesubsidie krijgen voor een krediet tot 60.000 euro. Afhankelijk van het ambitieniveau voor renovatie, kan tot 60.000 euro zeer voordelig geleend worden. Voor renovatie tot label A, krijg je een rentesubsidie van 3,5% op de marktrentevoet van de hypothecaire lening. Voor renovatie tot B is dat 3%, tot C is dat 2,5% en tot D is dat 2%. Wie in aanmerking kan komen voor deze rentesubsidie, kan geen Mijn VerbouwLening afsluiten.

Meer info en voorwaarden op de website van Mijn VerbouwLening.

Bereken de rente via de rentesimulator(opent in nieuw venster).