Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zonnepanelen zijn standaard in de Vlaamse nieuwbouwwoningen en 30% plaatst een warmtepomp Nieuwsberichten van Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Zonnepanelen zijn standaard in de Vlaamse nieuwbouwwoningen en 30% plaatst een warmtepomp

Nieuwsbericht
8 februari 2023

Vlaanderen kiest voor hernieuwbare energie! Dat tonen de EPB-cijfers van Vlaamse nieuwbouwwoningen op de Energiekaart, op basis van de ingediende EPB-aangiften. Op zowat alle nieuwbouwwoningen waar het kan, liggen zonnepanelen, en in 30% van de nieuwbouwwoningen is een warmtepomp geplaatst.

Het gemiddelde E-peil daalt verder, voorbij BEN (Bijna-EnergieNeutraal), tot gemiddeld E17 voor aanvraagjaar 2019. Opmerkelijk: 10% van de ingediende EPB-aangiften behaalt zelfs een E-peil onder 0! 

De EPB-cijfers op de Energiekaart tonen de resultaten van de ingediende EPB-aangiften, volgens de datum van de aanvraag van de omgevingsvergunning (= ‘aanvraagjaar’). Voor het aanvraagjaar 2019 werden een groot deel van de EPB-aangiften ingediend. Voor het aanvraagjaar 2020 zijn de cijfers nog voorzichtig te interpreteren, omdat nog heel wat aangiften voor dat aanvraagjaar moeten ingediend worden, vooral van appartementen.

Vlaanderen kiest voor hernieuwbare energie

Voor de ingediende EPB-aangiften van het aanvraagjaar 2019 zien we dat in 93% van de nieuwbouwwoningen (huizen en appartementen) gekozen is voor het aandeel hernieuwbare energie. Slechts in een kleine 7% van de nieuwbouwwoningen koos men voor de 10% strengere E-peileis. Amper 0,5% voldoet niet aan het minimumaandeel én niet aan het strengere E-peil.

Voor het aanvraagjaar 2020 zet die stijgende trend zich duidelijk door, al moet wel worden opgemerkt dat nog niet alle EPB-aangiften van dat aanvraagjaar zijn ingediend. We verwachten dat het huidige percentage van 99% nog enkele procenten zal dalen, omdat vooral EPB-aangiften voor appartementen nog moeten ingediend worden en men bij appartementen iets minder hard inzet op hernieuwbare energie dan bij eengezinswoningen.

Als we de toepassing van hernieuwbare energie meer in detail bekijken, zien we dat het plaatsen van zonnepanelen duidelijk het overwicht kent en in de lift zit sinds 2014, de start van de eis op het minimumaandeel hernieuwbare energie. Voor het aanvraagjaar 2019 past men in 61% van de woningen enkel zonnepanelen (PV)  toe om het verplichte minimumaandeel hernieuwbare energie in te vullen. Daarnaast plaatst men voor het aanvraagjaar 2019 in 26% van de nieuwbouwwoningen zonnepanelen in combinatie met een warmtepomp.

De andere combinaties van technieken op hernieuwbare energie komen minder vaak voor.

Op zowat alle nieuwbouwwoningen (eengezinswoningen en appartementen) waar het kan, liggen zonnepanelen: in totaal plaatst voor aanvraagjaar 2019 87% zonnepanelen. Voor aanvraagjaar 2020 stijgt het aandeel zonnepanelen voorlopig zelfs naar 95%.

In 30% van de nieuwbouwwoningen is een warmtepomp geplaatst, voor aanvraagjaar 2019. Bij de start van het verplicht aandeel hernieuwbare energie in aanvraagjaar 2014 is in 17% van de nieuwbouwwoningen voor een warmtepomp gekozen. Voor het aanvraagjaar 2017 en 2018 gaat het respectievelijk om 20% en 26%. We zien dus een geleidelijke groei van de warmtepomp voor de invulling van het verplichte aandeel hernieuwbare energie.

Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2025 wordt een aardgasaansluiting algemeen verboden bij nieuwbouw, zowel voor woongebouwen als voor niet-residentiële gebouwen. In de aanloop naar 2025 is de komende jaren een meer uitgesproken groei van het toepassen van een warmtepomp te verwachten.

Wie een warmtepomp plaatst, kiest daarbij in twee derde van de gevallen voor een buitenlucht-water-warmtepomp en bijna een derde plaatst een bodem-water-warmtepomp (geothermische warmtepomp).

Voor het aanvraagjaar 2020 lijken deze trends zich verder te zetten.

Het gemiddelde E-peil stopt niet bij BEN, maar daalt verder

Het gemiddelde E-peil blijft dalen, voorbij BEN (E30), en komt voor het aanvraagjaar 2019 op E17. Naar verwachting zal het huidige gemiddelde van E14 voor het aanvraagjaar 2020 nog iets stijgen, omdat nog heel wat aangiften moeten ingediend worden, vooral van appartementen.

Opmerkelijk is dat vanaf het aanvraagjaar 2016 een nieuwe groep opmars maakt: de woningen met een E-peil lager dan 0. Voor het aanvraagjaar 2019 heeft 10% van de ingediende aangiften een E-peil lager dan 0 en voor het aanvraagjaar 2020 lijkt dat in dezelfde richting te gaan.

Meer cijfers over EPB vindt u in het EPB-cijferrapport(opent in nieuw venster) op de energiekaart.