Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ventilatiesysteem aanmelden voor de totaalrenovatiebonus (BENO-pass)

Ventilatiesysteem aanmelden voor de totaalrenovatiebonus (BENO-pass)

Men kan geen premie krijgen als men enkel een ventilatiesysteem laat installeren. Maar de investering in het ventilatiesysteem telt wel mee voor de Totaalrenovatiebonus van netbeheerder Fluvius. Wie investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kan voor die bonus in aanmerking komen.

Wilt u dat uw nieuw ventilatiesysteem meetelt voor de totaalrenovatiebonus? Dan moet u uw systeem aanmelden bij uw netbeheerder.

Voorwaarden

  • De aanmelding is enkel geldig voor nieuw aangekochte en geplaatste ventilatiesystemen met warmterecuperatie en/of vraaggestuurde ventilatie.
  • De Totaalrenovatiebonus is er alleen voor een woning of wooneenheid in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werd aangesloten op het elektriciteitsnet.
  • Het aanmeldingsformulier moet bij netbeheerder Fluvius aankomen
    • uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum, enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 2 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
  • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
  • Het ventilatiesysteem moet worden gebruikt voor de volledige woning.
  • Raadpleeg alle voorwaarden en de technische eisen (thermisch rendement, reductiefactor, ...) waaraan het ventilatiesysteem moet voldoen op het Informatieblad van Fluvius(opent in nieuw venster).

Procedure