Basis

Om de basis voor de heffing van het verdeelrecht te kennen, moet u eerst nagaan of na verdeling de onverdeeldheid blijft bestaan.

1. Als na de verdeling de onverdeeldheid stopt, en er dus nog maar één eigenaar is, wordt het verdeelrecht geheven op de totale waarde van het 'wedersamengestelde' goed.

2. Als na de verdeling de onverdeeldheid blijft bestaan, en het onroerende goed dus nog steeds de eigendom is van verschillende eigenaars, wordt het verdeelrecht enkel geheven op de delen die worden overgedragen.

Het verdeelrecht wordt berekend op basis van de overeengekomen waarde van deze goederen. Deze overeengekomen waarde mag niet lager zijn dan de verkoopwaarde van de overgedragen onroerende goederen.

Tarief

Het basistarief bedraagt 2,5% op deze overeengekomen waarde. Er is ook een verlaagd tarief van 1%.