Het is niet omdat degene die het goed (of een deel ervan) verkrijgt de belastingplichtige is, dat u niet onderling kan overeenkomen dat de degene die het goed overdraagt de belasting betaalt. Maar voor de Vlaamse belastingdienst blijft ook dan dan de verkrijger de belastingplichtige.

Deze overeenkomst kan leiden tot een last die bij de overeengekomen prijs moet worden gevoegd om de heffingsgrondslag te bepalen.

De notaris registreert de akte en betaalt de rechten. Het bedrag van de verschuldigde rechten wordt hem voorgeschoten door de partijen.