Algemeen tarief

Het tarief van het verdeelrecht bedraagt 2,5%.

Verlaagd tarief

Het tarief bedraagt 1% voor gehuwden en wettelijk samenwonenden bij echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoning.

Voorwaarden

Aard van de verrichting

  • Voor het verlaagd tarief van 1% maakt het niet uit of de verrichting de onverdeeldheid al dan niet doet ophouden.
  • Er wordt geen enkele voorwaarde gesteld aan de aard van de onroerende goederen, dit verlaagd tarief is dus niet voorbehouden voor de gezinswoning en kan ook worden toegepast op meer dan één onroerend goed.
  • Het verlaagd tarief kan door dezelfde personen meerdere keren worden genoten.

Kader van de verrichting

  • De verrichting moet kaderen in een huwelijks- of relatiebreuk, dus een echtscheiding of de beëindiging van de wettelijke samenwoning.

Procedure

Het verlaagd tarief moet gevraagd worden in de akte.