Overdracht van vruchtgebruik aan de blote eigenaar

In bepaalde situaties moet u, als u de blote eigendom van een goed verkrijgt, registratiebelasting of erfbelasting betalen op de waarde van de volle eigendom van het goed dat u verkreeg. Als u later ook het vruchtgebruik verkrijgt, is deze overdracht vrijgesteld van de registratiebelasting.

Vrijstelling voor onroerende goederen waarop BTW verschuldigd is

Er wordt geen verdeelrecht geheven op de waarde van onroerende goederen waarop BTW verschuldigd is:

  • Het verdeelrecht wordt alleen geheven op de waarde van de grond als de verdeling een nieuw gebouw betreft en enkel op de waarde van de gebouwen de BTW verschuldigd is.
  • Het verdeelrecht wordt niet geheven als het een gelijktijdige verdeling van een nieuw gebouw met bijhorende grond betreft, die beide onderworpen zijn aan de BTW.

Verdelingen die gebeuren in het kader van de realisatie van een brownfieldproject

Onderstaande vrijstelling geldt zowel voor het verdeelrecht, de schenkbelasting, als het verkooprecht: