Het verdeelrecht is een registratierecht dat verschuldigd is als een onroerend goed, dat aan verschillende mede-eigenaars behoort, wordt verdeeld. Zo moet u, als u een deel van een onroerend goed 'overkoopt' van een mede-eigenaar, verdeelrechten betalen op het onroerend goed waarvan u na aankoop (alleen) eigenaar wordt.

Dit kan gebeuren naar aanleiding van een echtscheiding, of naar aanleiding van een erfenis waarbij de erfgenamen die in onverdeeldheid een onroerend goed hebben geërfd dat onderling wensen te verdelen.