Gedaan met laden. U bevindt zich op: Als lokaal bestuur aan de slag gaan met het Verenigingsloket en -register Nieuws

Als lokaal bestuur aan de slag gaan met het Verenigingsloket en -register

Nieuwsbericht
27 april 2023

Gent, Brugge, Leuven, Kortrijk, Evergem en Puurs-Sint-Amands hebben via een Gemeente-zonder-gemeentehuistraject onderzocht hoe ze hun lokale dienstverlening aan verenigingen digitaal kunnen aanbieden via het Verenigingsloket. De resultaten zijn verzameld in een ‘kookboek’ voor lokale besturen: een overzicht van tips en voorbeelden om de eigen verenigingen, diensten en informatie te publiceren op het Verenigingsloket en -register.

Cover met lachende kinderen en (groot)ouders

Tips en voorbeelden van lokale besturen voor lokale besturen

Het ‘kookboek’ is bedoeld voor lokale besturen die diensten en informatie willen uitwisselen en tonen via het Verenigingsloket en -register. Aan de hand van enkele persona’s die dagdagelijkse info of diensten van hun lokaal bestuur willen raadplegen (bijvoorbeeld een subsidie voor hun vereniging aanvragen), overloopt het kookboek de te volgen stappen. Deze kunnen worden toegepast volgens de eigen context van elk bestuur: het is een handig overzicht van tips en voorbeelden, opgedeeld in logische stappen. Zo kan elk bestuur zelf kiezen waar het - eerst - wil op focussen.

Vijf thema’s

Het kookboek is ontworpen als interactieve pdf met een overzichtelijk menu en kleurcodes. Zo kan je gemakkelijk van het ene naar de andere thema overschakelen. Bij elk thema is aangeduid via een icoon of het van toepassing is op het Verenigingsloket dan wel het Verenigingsregister. De vijf thema’s die worden behandeld zijn:

  1. publiceren van dienstverleningsaanbod voor verenigingen (Verenigingsloket)
  2. verenigingsgegevens van het lokaal bestuur naar het Verenigingsregister brengen (Verenigingsregister)
  3. verenigingsgegevens van het Verenigingsregister synchroniseren (Verenigingsregister)
  4. digitale dienstverlening voor de lokale verenigingen (Verenigingsloket)
  5. rapporteren (Verenigingsloket en -register)

Stand van zaken voorjaar 2023

Dit kookboek is het resultaat van een samenwerking van 6 steden en gemeenten die de uitbouw en implementatie van het Verenigingsloket en -register ondersteunen vanaf de start van het programma. Omdat zowel het Verenigingsloket als het -register nog in opbouw zijn, is dit kookboek een weerslag van de stand van zaken tijdens het voorjaar 2023. Nieuwe ontwikkelingen worden niet verder opgenomen in dit kookboek omdat dit Gemeente-zonder-gemeentehuis-traject in mei 2023 is afgerond.

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij subsidiëring door Gemeente zonder Gemeentehuis(opent in nieuw venster), een project van Vlaamse Veerkracht(opent in nieuw venster), het relancebeleid van de Vlaamse Regering dat gefinancierd werd door de Europese Unie via NextGenerationEU.

Kookboek 'diensten en informatie voor verenigingen'

Wil je als lokaal bestuur je digitale dienstverlening aan verenigingen verbeteren zodat je gegevens, informatie en diensten kan uitwisselen en publiceren via het Verenigingsloket en -register? Kijk dan naar de tips en voorbeelden in het kookboek, een stappenplan van lokale besturen op maat van lokale besturen: