© Jasper Leonard
 • Wat is een pilootproject?
  • een kleinschalig project dat focust op het testen van bepaalde functionaliteiten, koppelingen of datadoorstroming
  • bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van specifieke functionaliteiten
  • voorbereidende stappen om in een latere fase een daadwerkelijke implementatie op te zetten
 • Wie kan deelnemen aan een piloottraject?
  • Elke dienstverlener die data over verenigingen beheert of digitale dienstverlening aanbiedt
   • koepelorganisatie, federatie of steunpunt
   • (lokaal) bestuur
   • Vlaamse overheidsdienst
   • andere dienstverleners zoals Sabam, Uitdatabank …
 • Waarom deelnemen aan een piloottraject?
  • jullie noden en wensen staan bovenaan de lijst om te worden onderzocht en zo veel mogelijk ingelost
  • je kan zelf mee bepalen welke richting het Verenigingsloket uitgaat. Jouw testen en feedback als ‘klant’ bepalen mee wat blijft en wat sneuvelt van de voorziene functionaliteiten en werkwijzen
  • als pionier ben je een trendsetter: een koepel, bestuur of overheidsdienst dat toont wat de meerwaarde van digitalisering en gerichte dienstverlening is.
 • Wat zijn mogelijke pistes voor een pilootproject?
  • uitwisselen van verenigingsdata met het Verenigingsregister
  • lokale verrijking van data in een eigen CRM-systeem versus integratie met het centrale Verenigingsregister
  • informatiedoorstroming vanuit het Verenigingsregister of -loket naar achterliggende systemen zoals dossierafhandeling e.d.
  • ontsluiting van dienstverlening: subsidies, evenementaanvragen, erkenningen, attestaanvragen …
  • publicatie van (lokale) verenigingen op de eigen website
 • Wie neemt momenteel deel aan een piloottraject?
  • Puurs-Sint-Amands en Kortrijk testen de uitwisseling van verenigingsdata met het Verenigingsloket en -register
  • Departement Cultuur, Jeugd en Media onderzoekt hoe Kiosk, haar online subsidietool, ook kan ontsloten worden via het Verenigingsloket
  • Softwareleveranciers zoals bijvoorbeeld Green Valley Belgium of het consortium LB365 checken op welke manier hun softwarepakketten kunnen koppelen
 • Hoe kan je deelnemen?