Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een pilootproject bij jouw bestuur of overheidsdienst? Nieuws

Een pilootproject bij jouw bestuur of overheidsdienst?

Nieuwsbericht
15 januari 2023

Het Verenigingsloket stelt eind januari een eerste testversie voor. Pilootprojecten en testtrajecten zorgen er in de loop van 2023 voor dat de functionaliteiten en aansluitingen op kleine schaal uitgeprobeerd zijn om een publieke uitrol in 2024 mogelijk te maken.

© Jasper Leonard
 • Wat is een pilootproject?
  • een kleinschalig project dat focust op het testen van bepaalde functionaliteiten, koppelingen of datadoorstroming
  • bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van specifieke functionaliteiten
  • voorbereidende stappen om in een latere fase een daadwerkelijke implementatie op te zetten
 • Wie kan deelnemen aan een piloottraject?
  • Elke dienstverlener die data over verenigingen beheert of digitale dienstverlening aanbiedt
   • koepelorganisatie, federatie of steunpunt
   • (lokaal) bestuur
   • Vlaamse overheidsdienst
   • andere dienstverleners zoals Sabam, Uitdatabank …
 • Waarom deelnemen aan een piloottraject?
  • jullie noden en wensen staan bovenaan de lijst om te worden onderzocht en zo veel mogelijk ingelost
  • je kan zelf mee bepalen welke richting het Verenigingsloket uitgaat. Jouw testen en feedback als ‘klant’ bepalen mee wat blijft en wat sneuvelt van de voorziene functionaliteiten en werkwijzen
  • als pionier ben je een trendsetter: een koepel, bestuur of overheidsdienst dat toont wat de meerwaarde van digitalisering en gerichte dienstverlening is.
 • Wat zijn mogelijke pistes voor een pilootproject?
  • uitwisselen van verenigingsdata met het Verenigingsregister
  • lokale verrijking van data in een eigen CRM-systeem versus integratie met het centrale Verenigingsregister
  • informatiedoorstroming vanuit het Verenigingsregister of -loket naar achterliggende systemen zoals dossierafhandeling e.d.
  • ontsluiting van dienstverlening: subsidies, evenementaanvragen, erkenningen, attestaanvragen …
  • publicatie van (lokale) verenigingen op de eigen website
 • Wie neemt momenteel deel aan een piloottraject?
  • Puurs-Sint-Amands en Kortrijk testen de uitwisseling van verenigingsdata met het Verenigingsloket en -register
  • Departement Cultuur, Jeugd en Media onderzoekt hoe Kiosk, haar online subsidietool, ook kan ontsloten worden via het Verenigingsloket
  • Softwareleveranciers zoals bijvoorbeeld Green Valley Belgium of het consortium LB365 checken op welke manier hun softwarepakketten kunnen koppelen
 • Hoe kan je deelnemen?