Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) begeleidt momenteel al meer dan 90 innovatieve overheidsprojecten bij meer dan 50 overheidsorganisaties. Het departement Cultuur, Jeugd en Media wil samen met PIO een innovatieve methode laten ontwikkelen om het integratieproces te generaliseren zodat een Vlaanderen-brede uitrol van het Verenigingsloket op een efficiënte wijze kan gerealiseerd worden in samenwerking met de andere Vlaamse hoofd-e-loketten.

Momenteel is er een engagement tot partnerschap en begeleiding bij het doorlopen van het volledige aankooptraject, maar nog geen toezegging qua cofinanciering. Deze cofinanciering wordt pas toegekend na een positieve evaluatie van een concreet draft-bestek of opdrachtdocument. Dit draft-bestek wordt in de tweede jaarhelft van 2023 opgesteld.