Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verplicht karakter Verenigingsregister Nieuws

Verplicht karakter Verenigingsregister

Nieuwsbericht
9 maart 2023

Lokale besturen en Vlaamse overheidsdiensten zullen verplicht moeten aansluiten op het Verenigingsregister dat één van de Vlaamse basisregisters wordt. Hiervoor wordt een overgangsperiode voorzien. 

De data van de verenigingen en hun vertegenwoordigers kunnen juridisch correct worden opgeslagen en uitgewisseld tussen lokale overheden en Vlaamse overheidsdiensten op basis van een wijziging van het e-gov-decreet. Deze wijziging is gepland in de zomer van 2023. De bijhorende uitvoeringsbesluiten zullen de uitvoering in de praktijk bepalen.

Verplichtingen via de decreetswijziging

 • Veilige en verantwoordelijke uitwisseling van persoonsgegevens tussen verschillende overheden in functie van het ondersteunen van dienstverlening t.a.v. verenigingen in Vlaanderen.
 • Vlaamse en lokale overheden moeten gegevens uit het register gebruiken i.p.v. ze opnieuw te bevragen bij de vereniging. Dit naar analogie met het rijksregister en KBO.
 • Vlaamse en lokale overheden die via dienstverlening verenigingsdata verkrijgen, moeten deze registreren in het Verenigingsregister opdat andere overheden deze vervolgens kunnen hergebruiken.
 • Het datamodel dat bepaald welke data Vlaamse en lokale overheden moeten aanleveren voor zover zij deze hebben: naam vereniging, contactgegevens, doel vereniging, classificaties (zoals activiteiten), relatie met koepel, vertegenwoordigers van de feitelijke vereniging, erkenning, bankrekeningnummer. Voor een vereniging gekend in KBO is het KBO-nummer verplicht voor de aanmaak van de vereniging in het Verenigingsregister.
 • Geen sancties indien deze verplichting niet nagekomen wordt

Bepalingen via de uitvoeringsbesluiten

 • Welke koepelorganisaties en manier waarop zij ingeschakeld worden voor gegevensbeheer
 • De termijnen voor hergebruik van verenigingsdata
 • De termijnen voor gegevensinitiatie

Ondersteuning door Digitaal Vlaanderen

 • Bij technische aansluitingen via
  • een implementatiegids
  • opleidingen
  • opladen gegevens “in bulk”
 • Coördinatie van de aanmaak, instandhouding, terbeschikkingstelling, veiligheid, toegang en gebruik van verenigingsgegevens
 • Monitoring aantal aangesloten besturen en sensibilisatie
 • Verrijking van gegevens voor verenigingen die reeds gekend zijn in het KBO: vertegenwoordigers, de maatschappelijke zetel, contactgegevens en bankrekeningnummer indien beschikbaar. Deze worden verder aangevuld worden met gegevens zoals verenigingsactiviteiten.

De verplichting tot aansluiting zal op middellange termijn zijn (bv niet volgend jaar) zodat iedereen de tijd krijgt zich hierop te organiseren.

Heb je vragen? Neem dan contact op met verenigingsloket@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).