Doelstellingen

Het Verenigingsregister wordt een nieuw basisregister dat toegankelijk is voor alle overheden en andere dienstverleners zoals koepels en steunpunten, net zoals het gebouwen- en adressenregister of het wegenregister.

De twee belangrijkste doelstellingen ervan zijn:

 • eenmalige registratie van verenigingen en hun contactpersonen
 • maximaal hergebruik van verenigingsgegevens

Daarmee is het Verenigingsregister een belangrijke hefboom voor administratieve lastenverlaging voor verenigingen en dienstverleners.

Voordelen

Het Verenigingsregister biedt zowel voor (lokale) besturen als verenigingen en koepels voordelen.

Werking

 • Eenvoudig en gestructureerd data uitwisselen tussen lokale ICT-tools en het Verenigingsregister via:
  • gedocumenteerde webservices voor databeheer en datapublicatie
  • een datamodel volgens (OSLO-)standaarden
 • Betrouwbare data voor alle overheden en andere gebruikers
  • veilig data delen via MAGDA (het beveiligd gegevensplatform van de Vlaamse overheid)
  • transparante verwerking van gegevens t.a.v. verenigingen door overheden en koepels doordat wijzigingen worden bijgehouden
 • Duurzame samenwerking:
  • een juridisch kader voor gegevensdeling van verenigingen tussen overheden via het e-gov-decreet (volgens de richtlijnen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming)
  • interbestuurlijk overleg en samenwerking (lokaal, Vlaams en federaal) over de werking en beheer van het Verenigingsregister
  • bestaande ICT-architectuur en -tools blijven behouden - indien gewenst - omdat het Verenigingsregister aansluit op bestaande e-loketten, interfaces en authentieke bronnen

Soorten data

Kerngegevens van:

 • KBO-verenigingen (vzw’s en stichtingen uit de Kruispuntpank voor Ondernemingen)
 • Afdelingen van koepelorganisaties en vzw’s
 • Feitelijke verenigingen

Met hun vertegenwoordigers

Gebruik van de data

 • Vertegenwoordiger van een vereniging kan eigen verenigingsgegevens (het ‘Verenigingspaspoort’) bekijken en aanpassen via het Verenigingsloket
 • Burger kan info over (lokale) verenigingen opzoeken via het Verenigingsloket
 • (Lokale) overheden en koepels kunnen verenigingsdata hergebruiken in hun dienstverleningsprocessen en de publieke info over de verenigingen publiceren op hun website

Beheer van de data

 • Decentraal databeheer door verenigingen, koepels en (lokale) overheden
  • (lokale) overheden verkrijgen updates via contact met de verenigingen en sturen deze door naar het Verenigingsregister
  • koepels en federaties kunnen specifieke gegevens valideren of wijzigen
  • vertegenwoordiger van de vereniging past zelf eigen gegevens aan via het Verenigingsloket
 • Centraal door Digitaal Vlaanderen
  • monitoring en kwaliteitscontrole van de data
  • foutmeldingen verwerken
  • coördinatie van het decentraal beheer van de data door het opstellen van richtlijnen i.v.m. data-uitwisseling
  • technisch beheer van de databank en webservices
  • ter beschikking stellen van de data (via MADGA, het beveiligde platform voor gegevensuitwisseling van de Vlaamse overheid)

Technische info

Ben je op zoek naar technische informatie over het Verenigingsregister?