Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verenigingsregister Verenigingsloket

Verenigingsregister

Het Verenigingsregister is de nieuwe databron waarin de gegevens van (feitelijke) verenigingen centraal worden opgeslagen, maar decentraal worden beheerd. Het Verenigingsregister is in opbouw en zal het (data)hart van het Verenigingsloket vormen.

Kunstwerk fieldworks - distant voices

Doelstellingen van het Verenigingsregister

Het Verenigingsregister wordt een nieuw basisregister dat gebruikt kan worden door alle overheden en andere dienstverleners zoals koepels en steunpunten, net zoals het gebouwen- en adressenregister of het wegenregister.

De twee belangrijkste doelstellingen ervan zijn:

 • eenmalige registratie van verenigingen en hun contactpersonen
 • maximaal hergebruik van verenigingsgegevens

Daarmee is het Verenigingsregister een belangrijke hefboom voor administratieve lastenverlaging voor verenigingen en dienstverleners.

Voordelen van het Verenigingsregister

Het Verenigingsregister biedt zowel voor (lokale) besturen als verenigingen en koepels voordelen.

Werking

 • Eenvoudig en gestructureerd data uitwisselen tussen lokale ICT-tools en het Verenigingsregister via:
  • gedocumenteerde webservices voor databeheer en datapublicatie
  • een datamodel volgens (OSLO-)standaarden
 • Betrouwbare data voor alle overheden en andere gebruikers
  • veilig data delen via MAGDA (het beveiligd gegevensplatform van de Vlaamse overheid)
  • transparante verwerking van gegevens t.a.v. verenigingen door overheden en koepels doordat wijzigingen worden bijgehouden
 • Duurzame samenwerking:
  • een juridisch kader voor gegevensdeling van verenigingen tussen overheden via het e-gov-decreet (volgens de richtlijnen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming)
  • interbestuurlijk overleg en samenwerking (lokaal, Vlaams en federaal) over de werking en beheer van het Verenigingsregister
  • bestaande ICT-architectuur en -tools blijven behouden - indien gewenst - omdat het Verenigingsregister aansluit op bestaande e-loketten, interfaces en authentieke bronnen

De data van het Verenigingsregister

Technische info

Ben je op zoek naar technische informatie over het Verenigingsregister?