Kenmerken individueel bezoldigd personenvervoer

Er is sprake van taxidiensten als:

 • uw klant de bestemming bepaalt;
 • er geen vast traject is;
 • er geen vaste haltes zijn;
 • er maximaal 9 inzittenden zijn, inclusief de bestuurder.

Taxiwetgeving 2020

Sinds 1 januari 2020 wijzigde de taxiwetgeving. Heeft u nog een lopende vergunning van voor 1 januari 2020? Dan geldt een overgangsbepaling: alle regels, mogelijkheden en beperkingen van uw huidige vergunning blijven van toepassing. Uitgezonderd de bestuurderspas die voor iedereen verplicht is sinds 1 juli 2020. Heeft u een nieuwe vergunning aangevraagd vanaf 1 januari 2020. Dan zijn volgende belangrijke voorwaarden van toepassing.

 1. Vanaf 1 juli 2020 is de bestuurderspas verplicht voor elke bestuurder. Het maakt daarbij geen verschil of u uw vergunning voor of na 1 januari 2020 aanvroeg.
 2. Voorwaarden voor de voertuigen:
  • Elk voertuig is zo uitgerust dat het maximaal 9 personen tegelijk kan vervoeren, bestuurder inbegrepen.
  • Elk voertuig is schoon, veilig en gekeurd.
  • Uw voertuig voldoet aan de groene normen die worden vooropgesteld. Die evolutie verloopt geleidelijk: hou rekening met de deadlines van 2020, 2025 en 2030.
   • Een voertuig met 4+1 zitplaatsen, moet voldoen aan ecoscore 71 (vanaf 74 verlaagde retributie)

   • Een voertuig met 5+1 of 6+1 zitplaatsen moet voldoen aan ecoscore 66 (monovolume) (vanaf 71 verlaagde retributie)

   • Een minibus met meer dan 5 zitplaatsen moet voldoen aan ecoscore 56 (vanaf 61 verlaagde retributie)

   • De normen gelden niet voor voertuigen die voor 2020 als taxi of VVB vergund waren

   • De normen zijn slechts gedeeltelijk van toepassing op voertuigen die uitsluitend voor ceremonieel vervoer worden vergund.

   • De emissienormen zijn niet van toepassing voor minibussen die ingericht zijn voor aangepast vervoer.

 3. Voorwaarden voor de uitbater:

  • U bent een natuurlijk of rechtspersoon en:
   • eigenaar van de voertuigen;
   • of hebt beschikking over de voertuigen via een aankoopcontract via afbetaling of een leasingovereenkomst.

  • U draagt uw vergunning niet over aan andere personen – ze is persoonlijk.

  • U krijgt 1 vergunning waar het aantal voertuigen op vermeld staat.
  • U kent voldoende Nederlands:
   • minstens op taalniveau A2 op het moment waarop u de vergunning krijgt
   • minstens op taalniveau B1 binnen 2 jaar nadat u de vergunning hebt gekregen.

Lees hier wat de nieuwe taxiwetgeving betekent voor gemeenten.

Soorten taxidiensten en voorwaarden

Samen met de andere voorwaarden van de nieuwe taxiwetgeving 2020 zijn ook de voorwaarden van de verschillende soorten taxidiensten gewijzigd. Lees de voorwaarden per soort taxidienst hieronder.

Straattaxi

 • U vraagt de vergunning aan in de gemeente van uw vestigingszetel (in Vlaanderen).
 • U regelt afspraken en betalingen via een mobiele app.
 • U kiest het tarief van uw straattaxi zelf.
  • Het tarief moet duidelijk zichtbaar zijn op de app/webpagina of folder of in de taxi zelf.
 • U mag uw taxidienst in heel Vlaanderen aanbieden, en bent niet beperkt tot de gemeente waar u uw vergunning hebt gekregen.
 • U heeft geen taxilicht of taximeter nodig.
 • U mag zonder passagier(s) of bestelling niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s komen.
 • Indien u wel rijdt met taxilicht en taximeter, gebruikt u de gele tarievenkaart (zie onderaan deze pagina bij documenten) om de tariefelementen waar de meter mee rekent, bekend te maken.

Standplaatstaxi

 • U heeft een extra machtiging nodig naast uw vergunning: vraag die aan bij de gemeente waar de standplaats ligt die u wilt gebruiken voor uw taxidienst.
 • U pikt klanten op aan de standplaats die u toegewezen kreeg.
 • De gemeente kan het tarief bepalen dat u aanrekent.
 • De gemeente bepaalt voor hoeveel taxi’s ze machtigingen uitreikt voor haar grondgebied.
 • U rust uw standplaatstaxi uit met een taxilicht en -meter.
 • Op uw terugrit kan u als straattaxi rijden en ook mensen meenemen. Zij steken hun hand op om u tegen te houden.

Ceremonieel vervoer

 • U sluit een schriftelijke overeenkomst met uw klant af om personen te vervoeren als deel van een ceremonie zoals een trouw, doop of begrafenis.
 • Uw overeenkomst geldt voor minstens 3 uur.
 • Indien uw voertuig enkel vergund wordt voor ceremonieel vervoer, moet het beperkt aan de nieuwe milieunormen voldoen.

Openbaarveroertaxi (nog niet van toepassing)

Vergunning aanvragen

Om een taxidienst uit te baten moet u via Centaurus2020 ((opent in nieuw venster)) een vergunning aanvragen bij uw gemeente. Uw vergunning is dan 5 jaar geldig en u kan ze vernieuwen. Uw vergunning aanvragen is gratis. De zegelkosten zijn niet inbegrepen. Volg de stappen om een vergunning aan te vragen.

 • Stap 1

  Vul het aanvraagformulier in

  Vul het aanvraagformulier in via Centaurus2020 ((opent in nieuw venster)) of bij uw gemeente. Hier wordt gevraagd naar

  • uw gegevens als exploitant, waarbij u volgende 5 documenten toevoegt (voor rechtspersonen: voor elke gemandateerde)
   • kopie van identiteitskaart (voor- en achterkant)
   • bewijs taalkennis Nederlands B1
   • uittreksel strafregister model 596.1-27
   • schuldenattest FOD Financiën (ook als u net gestart bent)
   • schuldenattest RSZ (ook als u net gestart bent en geen personeel hebt)
  • de gegevens van uw voertuig(en) en uw apparatuur of software, met volgende 7 bijlagen
   • kopie van verzekeringspolis
   • kopie van groene of witte verzekeringskaart
   • inschrijvingsbewijs: altijd T-X-plaat (T-L mag voor voertuigen die uitsluitend ceremonievervoer doen)
   • bewijs technische keuring als voertuig voor individueel bezoldigd personenvervoer
   • eenvormigheidsattest of gelijkvormigheidsattest (COC, certificat of conformity)
   • bewijs terbeschikkingstelling (voldane aankoopfactuur, afbetalingscontract of leasingcontract)
   • model dienststaat en vervoerbewijs, om te tonen dat de apparatuur of software alle bepalingen weergeeft die opgelegd zijn in artikelen 33 en 34 van het BVR van 8 november 2019
 • Stap 2

  Controle door college burgemeester en schepen

  Het college van burgemeester en schepen controleert:

  • zedelijke waarborgen
  • uw beroepsbekwaamheid
  • uw solvabiliteit
 • Stap 3

  Blijf op de hoogte

  Binnen 45 dagen nadat uw aanvraag volledig is, krijgt u de beslissing over uw aanvraag te horen:

  • Goedkeuring: u krijgt bericht over hoe u uw vergunningsdocumenten kan bekomen.
  • Weigering: u krijgt informatie over de reden van weigering.

Retributies en belastingen

 1. retributies en vervoersonkosten op basis van decreet 29 maart 2019
geldig vanaf 1 januarivervoerson-kosten/kmvervoerson-kosten/uurbestuurders-pasvergunning ecovergunning standaard
2020€ 0,75€ 30,00€ 20,00€ 250,00€ 350,00
2021€ 0,75€ 30,12€ 20,08€ 251,03€ 351,44
2022€ 0,80€ 31,84€ 21,23€ 265,36€ 371,51
 1. belastingen op basis van decreet 20 april 2001

geldig vanaf

index december (1996 = 100)

vergunning VVB - per voertuig (verplicht)

vergunning taxi - per voertuig (optioneel en maximum)

vergunning met standplaats - per voertuig (optioneel en maximum)

1/01/2020

153,39

€ 357,65

€357,65

€643,77

1/01/2021

154,02

€359,12

€359,12

€646,42

1/01/2022162,81€ 379,62€379,62€683,31