Kenmerken geregeld bijzonder vervoer voor rekening van derden

Er is sprake van bijzonder geregeld vervoer voor rekening van derden als:

 • het vervoer met een bepaalde regelmaat wordt georganiseerd;
 • het vervoer een specifiek traject aflegt;
 • het vervoer langs vooraf vastgestelde halteplaatsen rijdt;
 • het vervoer bedoeld is voor een bijzondere categorie van reizigers zoals:
  • werknemers;
  • leerlingen die naar school, het zwembad of de sporthal gebracht worden;
  • mensen met een handicap die naar een instelling gebracht worden.
 • het vervoer wordt uitgevoerd door een professionele vervoersorganisatie tegen betaling dus met doel op winst;
 • het vervoer in eigendom is van de professionele vervoersorganisatie;
 • het voertuig bestuurd wordt door een chauffeur van die vervoersorganisatie.

In het geval van een overeenkomst

U moet in twee gevallen een overeenkomst sluiten voor het organiseren van bijzonder vervoer:

 1. Als u als school, instelling, bedrijf of club beroep wil doen op een professionele vervoersorganisatie voor het organiseren van bijzonder vervoer. De overeenkomst sluit u dan met die professionele vervoersorganisatie. Die professionele vervoersorganisatie moet beschikken over een vergunning ‘toegang tot het beroep’.
 2. Als u zelf als professionele vervoersorganisatie bijzonder vervoer wil aanbieden. U moet dan wel beschikken over een vergunning ‘toegang tot het beroep’.

De overeenkomst:

 • is maximaal 5 jaar geldig;
 • kan telkens met 5 jaar verlengd worden;
 • moet altijd in het voertuig van de professionele vervoersmaatschappij liggen.

Overeenkomst sluiten

Volg de volgende stappen om een overeenkomst voor bijzonder vervoer voor rekening van derden te sluiten.

 • Stap 1

  Vul de overeenkomst in

  Sluit (afhankelijk of u zelf vervoer vraagt of aanbiedt) een overeenkomst met respectievelijk de externe professionele vervoerder of de opdrachtgever (school/instelling/bedrijf/club)

 • Stap 2

  Bezorg een kopie van de overeenkomst, de reisweg en de ritten aan de afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid van het Departement Mobiliteit en Openbare werken

 • Stap 3

  Blijf op de hoogte

  De afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid onderzoekt of uw overeenkomst conform de wetgeving is. Is dat het geval, dan plaatsen zij een keurmerk van de Vlaamse overheid op de overeenkomst en bezorgen ze u die terug.

In het geval van een vergunning

Soms is het niet mogelijk om een overeenkomst te sluiten als professionele vervoersmaatschappij. Dat is bijvoorbeeld het geval als u met een bepaalde regelmaat mensen die op een parking parkeren naar de luchthaven wilt brengen. In dat geval zou u een overeenkomst moeten sluiten met elke persoon. Omdat dat praktisch onmogelijk is, vraagt u in zulke gevallen een vergunning voor de ‘toegang van het beroep’ aan. Om die vergunning aan te vragen moet u voldoen aan 4 voorwaarden:

 1. Vestiging: uw vervoersmaatschappij moet op een werkelijke en duurzame wijze in een lidstaat gevestigd zijn.
 2. Betrouwbaarheid: uw vervoersmaatschappij moet voldoen aan de voorwaarden van betrouwbaarheid. Daarvoor moet een uittreksel uit het strafregister voorgelegd worden dat om de 5 jaar kan opgevraagd worden en dat daaropvolgend binnen een termijn van 3 maanden moet aangeleverd worden.
 3. Vakbekwaamheid: uw vervoersmaatschappij moet voldoen aan de voorwaarden van vakbekwaamheid waar een getuigschrift voor nodig is. Om de 5 jaar moet dat bewijs geleverd worden én als ernaar gevraagd wordt.
 4. Financiële draagkracht: uw vervoersmaatschappij moet via jaarrekeningen of een attest van kapitaal en reserves aantonen dat het beschikt:
  • over een kapitaal en reserves beschikken van een waarde die minstens gelijk is aan 9000 euro voor het eerste voertuig en 5000 euro voor elk extra voertuig
  • of over een hoofdelijke borgtocht gelijk aan bovenstaande bedragen

Vergunning aanvragen

Volg deze stappen om een vergunning voor bijzonder geregeld vervoer voor rekening van derden aan te vragen.

Wetgeving