Voorwaarden

Grensoverschrijdend geregeld vervoer is het streekvervoer:

  • dat wordt ingelegd met een bepaalde regelmaat op een bepaald traject;
  • waarbij reizigers op- en afstappen aan vooraf bepaalde haltes;
  • dat voor iedereen toegankelijk is, eventueel na reservatie;
  • dat maximaal 25 kilometer over de landsgrenzen gaat (maximaal 50 kilometer heen en terug ofwel 25 kilometer enkel).

Niet-grensoverschrijdend geregeld vervoer dat plaatsvindt op een traject dat Vlaanderen niet verlaat, is de taak van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

Grensoverschrijdend geregeld vervoer dat de gewestgrenzen overschrijdt, valt onder een samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse, het Brusselse Hoofdstedelijke en het Waalse Gewest. De Lijn, de MIVB en de TEC hebben als enige het recht om dat vervoer aan te bieden.

Voor vergunningen van internationaal geregeld vervoer is de federale overheid bevoegd. Internationaal geregeld vervoer gaat verder dan 50 kilometer heen en terug over de landsgrenzen.

Procedure

  • Vul het aanvraagformulier (opent in nieuw venster) voor de vergunning voor grensoverschrijdend geregeld vervoer in.
  • Bezorg het formulier aan de afdeling Beleid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.
  • De minister beslist over de toekenning van de vergunning binnen een termijn van 4 maanden. Uiterlijk 10 dagen na afloop van die termijn wordt u op de hoogte gebracht van de beslissing.
  • De vergunning is maximaal 5 jaar geldig. De minister kan ze telkens voor maximaal 5 jaar verlengen.

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer.

Contact

Vragen over het 'geregeld personenvervoer', kunt u stellen via het Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken (opent in nieuw venster) (kies 'Geregeld vervoer').