Kenmerken grensoverschrijdend geregeld vervoer

Er is sprake van grensoverschrijdend geregeld vervoer als:

 • het vervoer met een bepaalde regelmaat wordt georganiseerd;
 • het vervoer een specifiek traject aflegt;
 • het vervoer langs vooraf vastgestelde halteplaatsen rijdt;
 • het vervoer betreft binnen het grensgebied van 25 km in rechte lijn gemeten vanaf de landsgrenzen (dit wil zeggen, maximaal 25 km enkel of 50 km heen en terug),

Vergunning

De vergunning voor grensoverschrijdend geregeld vervoer geeft u de toestemming om dat type vervoer te organiseren. Uw vergunning is:

 • maximaal 5 jaar geldig;
 • kan voor maximaal 5 jaar verlengd worden;
 • moet altijd aanwezig zijn in het voertuig van de bestuurder.

Vergunning aanvragen

Volg de stappen hieronder om uw vergunning voor grensoverschrijdend geregeld vervoer aan te vragen.

 • Stap 1

  Vul het aanvraagformulier volledig in en onderteken het

 • Stap 2

  Bezorg het formulier aan de afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid van het Departement Mobiliteit en Openbare werken

 • Stap 3

  Blijf op de hoogte

  De minister beslist over de toekenning van de vergunning binnen een termijn van vier maanden. Ten laatste na afloop van die termijn wordt u binnen tien dagen op de hoogte gebracht van de beslissing.

Wetgeving

Lees het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 ((opent in nieuw venster)) over het geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer.