Kenmerken internationaal personenvervoer

Er is sprake van internationaal personenvervoer als:

  • het vervoer met een bepaalde regelmaat wordt georganiseerd;
  • het vervoer een specifiek traject aflegt;
  • het vervoer langs vooraf vastgestelde halteplaatsen rijdt;
  • het vervoer betreft buiten het grensgebied van 25 km in rechte lijn gemeten vanaf de landsgrenzen.

Wat betreft het internationaal geregeld vervoer geldt dat dit vervoer alleen mag uitgevoerd worden met autobussen of autocars (dit wil zeggen, meer dan 9 personen, inclusief de bestuurder).

Communautaire vervoervergunning

De communautaire vervoervergunning machtigt tot het verrichten van internationaal personenvervoer over de weg met touringcars en met autobussen, voor rekening van derden, over alle verkeersverbindingen op het grondgebied van de Europese Unie:

  • waarvan het punt van vertrek en het punt van aankomst in twee verschillende lidstaten gelegen zijn, met of zonder doorvoer via één of meer lidstaten of derde landen;
  • van een lidstaat naar een derde land en omgekeerd, met of zonder doorvoer via één of meer lidstaten of derde landen;
  • tussen derde landen met doorvoer via het grondgebied van één of meer lidstaten.

Vergunning aanvragen

De communautaire vergunning wordt normaliter aangevraagd bij de federale overheidsdienst Mobiliteit ((opent in nieuw venster)). Echter, als men reeds beschikt over een vergunning voor de toegang tot het beroep, afgeleverd voor het verrichten van grensoverschrijdend geregeld vervoer of een bijzondere vorm van geregeld vervoer, kunt u ook aan de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)) een communautaire vergunning aanvragen.