Invoering van een geregistreerde-kassasysteem

Vrouw maakt maaltijden klaar in haar eethuis.
© Joris Casaer

Om fraude in de sector te bestrijden, moeten bepaalde horeca-uitbaters met een geregistreerde kassa werken. Die 'witte' kassa houdt alle bewerkingen bij die in de kassa worden ingevoerd. Ze is verplicht voor elke horeca-uitbater die meer dan 25.000 euro jaaromzet haalt uit de verkoop van ter plaatse genuttigde maaltijden.

Gelegenheidswerk in de horeca

Gelegenheidswerk is de sporadische tewerkstelling van een werknemer gedurende een maximaal aantal arbeidsdagen per jaar en komt vooral voor in de horeca. Heel wat horecazaken zijn namelijk afhankelijk van de flexibele inzet van extra werkkrachten om hun zaak tijdens piekmomenten ('s avonds, in het weekend, bij mooi weer ...) open te houden.

Flexi-jobs

Met een flexi-job kan een werknemer die elders een hoofdjob heeft, iets bijverdienen zonder daarvoor fiscaal gestraft te worden. Oorspronkelijk was het systeem bedacht om het zwartwerk in de horecasector tegen te gaan, maar werken in een flexi-job kan intussen ook in de detailhandel en is ook opengesteld voor gepensioneerden.

Flexi-jobwerknemers betalen geen belastingen op hun loon en bouwen toch sociale rechten op. Ook voor de flexi-jobwerkgever is het systeem zeer voordelig, want hij betaalt een eenmalige patronale bijdrage van 25 procent.

Overurenregeling in de horeca

Elke werknemer in de horeca kan zich tot 300 overuren per jaar laten uitbetalen. Dat betekent dat hij die uren niet hoeft te recupereren. Als de werkgever met een geregistreerde kassa (GKS) werkt, loopt dat aantal op tot 360 overuren. Op die netto-overuren zijn geen persoonlijke socialezekerheidsbijdragen verschuldigd en moet geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden. Het loon is ook niet onderworpen aan de personenbelastingen.

Regels over de verkoop van alcohol

Wat betreft de verkoop en het schenken van alcohol moet men bepaalde wettelijke regels nodig en heeft men een vergunning nodig.

Het is voor handelaars en horeca-uitbaters verboden:

  • alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-16-jarigen
  • sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-18-jarigen.

Bij twijfel moet u nagaan of de persoon die alcohol wil kopen, de vereiste leeftijd heeft bereikt. Dat kunt u door de koper te vragen zijn of haar identiteitskaart voor te leggen. Als verkoper hebt u altijd het recht om de alcohol te weigeren als de koper niet wil of kan aantonen dat hij oud genoeg is.

Drankautomaten mogen geen alcohol en sterke drank aanbieden, omdat op die manier de leeftijd van de koper niet gecontroleerd kan worden.

Rookverbod

In België geldt een algemeen rookverbod in openbare ruimtes, op de werkvloer en in de horeca. Dat betekent dat u overal in uw horecazaak duidelijk zichtbare rookverbodsymbolen moet aanbrengen. U kunt er ook voor kiezen een aparte rookkamer te installeren.

Voedselveiligheid

Overal waar met eten wordt gewerkt, is een goede hygiëne van essentieel belang. Anders is er risico op voedselvergiftiging of andere infectieziekten. De overheid legt daarom bepaalde verplichtingen op, zodat de voedselveiligheid op elk moment gewaarborgd blijft.

Vergoeding voor het afspelen van muziek

Laat u muziek horen in uw horecazaak? Denk dan aan de vergoeding die u moet betalen aan de verenigingen van auteurs, producenten en uitvoerders van muziek (zoals SABAM). Er bestaan verschillende tarieven.

Huur van een pand

Als u een pand huurt voor uw café of restaurant, dan gelden de regels van de handelshuur. Daardoor bent u beter beschermd dan in het geval van een gewone huurovereenkomst. Zo wordt een handelshuurcontract afgesloten voor 9 jaar, zodat u de tijd krijgt om uw zaak ten volle uit te bouwen.