De verantwoordelijke beheerder van de dienstvoertuigen kan de afgeschreven voertuigen:

  • openbaar verkopen aan de meest biedende
  • openbaar verkopen via de Patrimoniumdiensten van de FOD Financiën.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Facilitair Bedrijf.