Verlaagd tarief van 5,5 procent

Voor schenkingen aan (I)VZW's, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut.

Forfaitair tarief van 100 euro

Als de schenker of de inbrenger ook een VZW of een stichting is dan geldt er een forfaitair tarief van 100 euro.