Voorwaarden

U hebt de goedkeuring van uw werkgever nodig.

Procedure

Er bestaat geen wettelijke procedure voor onbetaald verlof. Een mondelinge overeenkomst volstaat. Toch kunt u beter sluitende afspraken op papier zetten: hoe lang zult u afwezig blijven, mag u uw bedrijfswagen of uw laptop van het werk blijven gebruiken, mag uw werkgever uw hulp inroepen in bepaalde gevallen, enzovoort.