Voorwaarden

Sinds 1 juni 2018 werd het bij-abattement vervangen door de gunstregeling voor de aankoop van de enige gezinswoning. Als u in het verleden het bij-abattement genoot, dan moet u wel aan alle voorwaarden blijven voldoen om de vermindering definitief te behouden.

Om voor deze vermindering in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet van het abattement genieten
  • U moet binnen de termijn van 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na aankoop een hypothecaire inschrijving nemen op het gekochte goed. De Vlaamse Belastingdienst controleert drie maanden voor het verstrijken van de deadline of u effectief op het nieuwe adres bent ingeschreven. Als dat niet het geval is, dan zal de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief sturen om u te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.

Het bij-abattement is niet eenmalig. Als u aan alle voorwaarden voldoet kunt u van het bij-abattement genieten, ook als u voor een vorige woning al van het bij-abattement hebt genoten.

Bij-abattement en meeneembaarheid zijn niet cmbineerbaar. Maak de voordeligste keuze. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw notaris.

Bedrag

Het bijabattement komt neer op een vermindering van registratierechten van 1.000 euro. Bij de berekening van de registratierechten wordt de aankoopsom verminderd met:

  • 10.000 euro (10% = 1.000 euro)
  • 20.000 euro voor een bescheiden woning (5% = 1.000 euro).

Meer info

Veelgestelde vragen