Om een bestuurderspas te krijgen, moeten chauffeurs de volgende documenten voorleggen:

  • rijbewijs
  • medische keuring
  • bewijs taalkennis niveau B1, of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen. De vereiste talenkennis moet bewezen worden met een diploma of getuigschrift hoger middelbaar onderwijs, of attest niveau B1 of 2.1. Of bewijs van lager onderwijs of attest niveau A2 of 1.2, MET erewoordverklaring dat u binnen de 2 jaar niveau B1 zal behalen.
  • uittreksel uit het strafregister, jaarlijks in te dienen
  • adreswijzigingen of gerechtelijke vonnissen moeten meteen gemeld worden.

Aanvragen bij de gemeente

De kandidaat-bestuurders vragen hun bestuurderspas aan via een formulier of webportaal bij de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn. Een kandidaat-bestuurder die niet in het Vlaamse Gewest woont, kan een gemeente naar keuze uitkiezen om de aanvraag in te dienen.

De bestuurderspassen zijn steeds geldig voor het hele grondgebied van het Vlaamse Gewest. De gemeenten kunnen vanaf 1 januari bestuurderspassen aanmaken in de Centaurus2020-databank ((opent in nieuw venster)) en ze uitreiken. Dit moet gebeuren binnen de 20 dagen nadat de aanvraag volledig werd verklaard. De bestuurderspassen zijn pas verplicht voor bestuurders vanaf 1 juli 2020.