Voorwaarden

De energieaudit voor grote ondernemingen is verplicht voor alle meldings- of vergunningsplichtige vestigingen

  • waar meer dan 250 personen werkzaam zijn
    of
  • met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro én een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.

Op energiesparen.be staat een toelichting (PDF bestand opent in nieuw venster) (pdf) over op wie de verplichting van toepassing is.

Vrijstellingen

  • Vestigingen die een geldig 'EPC Publieke Gebouwen' hebben, zijn vrijgesteld van de auditplicht.
  • Vestigingen die zijn toegetreden tot een van de energiebeleidsovereenkomsten (EBO), zijn vrijgesteld van auditplicht.
  • Vestigingen waarvoor een conform verklaard energieplan verplicht is (volgens de bepalingen van VLAREM II, art. 4.9.1), moeten de webapplicatie invullen op basis van hun energieplan.
  • Vestigingen die een energieaudit hebben laten uitvoeren in het kader van EN16001 of ISO 50001, moeten de webapplicatie invullen op basis van de resultaten uit hun energiezorgsysteem.

Procedure

Wanneer?

De resultaten van de energieaudit moesten op 1 december 2015 ingegeven zijn in de webapplicatie. Wie dat niet gedaan heeft, wordt aangeraden om het zo spoedig mogelijk te doen. De auditverplichting blijft immers van kracht.

De energieaudit voor grote ondernemingen moet om de 4 jaar geactualiseerd worden.

Hoe?

Er is een webapplicatie 'Energieaudit Grote Ondernemingen' (opent in nieuw venster) (Energieloket) ontwikkeld om de resultaten van de energieaudit (of op basis van energieplan of energiezorgsysteem) in te voeren. Om de applicatie te kunnen gebruiken moet men zich eerst registreren. Op energiesparen.be vindt u gebruikershandleidingen (voor de registratieprocedure en de webapplicatie) en een toelichting (opent in nieuw venster) bij de energiebalans en de maatregelenlijst.

Door wie?

De energieaudit kan uitgevoerd worden door een:

  • interne energiedeskundige van de vestiging
  • of een externe energiedeskundige.

Er zijn geen erkennings- of opleidingsvereisten voor de energiedeskundigen bepaald. Het Vlaams Energieagentschap controleert de kwaliteit van de energieaudits en de energiedeskundigen via de supervisie op de webapplicatie. Ook de aanvraag tot registratie als energiedeskundige loopt via de webapplicatie.

Op de EMIS-website staat een lijst van organisaties met energiedeskundigen die een energieaudit kunnen uitvoeren (opent in nieuw venster). De lijst kan worden aangevuld. Bedrijven, consultants... die ook vermeld willen worden op deze lijst (EMIS-adresboek) kunnen zich bij VITO aanmelden (opent in nieuw venster).

Maatregelen

Maatregelen die voortvloeien uit de energieaudit zijn niet verplicht uit te voeren.

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening (VLAREM-trein 2013), art. 93.