Het is de verantwoordelijkheid van de afzender om de goederen onder één van deze twee UN-nummers te classificeren. Deze informatie wordt weergegeven in rubriek 14 van de SDS-fiches, ook wel ‘Veiligheidsinformatiebladen’ genoemd.

Elk transport moet voldoen aan deze bepalingen:

  • u moet als bestuurder in het bezit zijn van een geldig ADR-certificaat
  • de transporteenheid moet conform het ADR gesignaleerd zijn
  • de juiste boorddocumenten en veiligheidsuitrusting moeten aanwezig zijn in de transporteenheid
  • het asbest moet verpakt worden in UN-gekeurde recipiënten die op hun beurt gesignaleerd moeten worden
  • losgestort vervoer van asbest is strikt verboden,

Hoe het vervoer van asbest correct en conform het ADR is geregeld, kunt u terugvinden in deze nota(PDF bestand opent in nieuw venster).