Voorlopige vaststelling openbaar vervoerplan 2021

Op 29 mei 2020 werd door de vervoerregioraad Kortrijk het korte termijnplan voor alle reguliere buslijnen van het openbaar vervoer voorlopig vastgesteld. Dat kwam tot stand na een intensieve samenwerking tussen de 13 steden en gemeenten, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, de provincie, het Leiedal, het Departement Omgeving en het studiebureau.

Daarnaast werden ook afzonderlijke gesprekken met de steden en gemeenten gevoerd en werd aan verschillende belangengroepen om hun mening gevraagd. Op die manier kon binnen de grenzen van het beschikbare budget een plan worden uitgewerkt waarin iedereen zich kan vinden.

De belbussen worden vervangen door een nieuwe vervoersvorm: Vervoer op Maat. Het aanbod binnen het kader van Vervoer op Maat wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Proces en participatie

De vervoerregio wil bij de opmaak van haar plannen zo veel mogelijk betrokkenen een stem geven. Hiervoor worden verschillende participatie-initiatieven uitgewerkt.

Klik voor meer nieuws over de vervoerregio Kortrijk, de opmaak van het openbaar vervoerplan 2021, het regionale mobiliteitsplan 2030 en de verschillende participatie initiatieven. (opent in nieuw venster)

Contact

VERVOERREGIO KORTRIJK
VAC Brugge
Koning Albert I-laan 1-2
8200 Brugge
T 050 24 80 41
vervoerregio.kortrijk@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters

Vincent Van Quickenborne
T 056 27 71 02
Vincent.VanQuickenborne@kortrijk.be (opent in uw e-mail applicatie)

Stad Kortrijk
Voorzitter
Sofie De Meulenaere
T 050 24 80 41
sofie.demeulenaere@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter
Team MOW
Inge Feys
T 050 24 80 43
inge.feys@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Franco Verschueren
T 056 23 71 82
franco.verschueren@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Luc Sagaer
T 059 56 52 65
luc.sagaer@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager
Peter De Meyer
peter.demeyer@vlaamsewaterweg.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg