Uw tewerkstelling

U bent voor minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams Gewest. Het is de vestiging waarin u werkt die telt. Waar u woont en de locatie van de hoofdzetel van de organisatie is niet belangrijk.

Werkt u in Brussel of Wallonië? Neem dan contact op met de dienst die bevoegd is voor het betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waalse Gewest (opent in nieuw venster).

Type opleiding

De volgende opleidingen geven recht op VOV:

 • opleidingen die geregistreerd zijn in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives
  • U moet voor minstens 3 studiepunten of 32 contacturen of lestijden ingeschreven zijn. U mag verschillende modules van eenzelfde opleidingsverstrekker combineren om aan dit minimum te geraken.
  • In de opleidingsdatabank leest u bij bepaalde opleidingen extra voorwaarden over opleidingsniveau. Hou ook hier rekening mee.
  • Uitzondering: een opleiding volgen via een examencontract geeft geen recht op VOV.
 • loopbaangerichte opleidingen (een opleiding die aangeraden wordt in uw persoonlijk ontwikkelingsplan, POP, tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding)
  • Het loopbaancentrum verklaart dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van het POP via een attest loopbaanbegeleiding. Bezorg dit attest aan uw werkgever en aan de dienst Vlaams opleidingsverlof (attesten.opleidingsverlof@vlaanderen.be), samen met het inschrijvingsattest van de opleiding.
  • De opleiding duurt minstens 32 uren.
  • De opleidingsverstrekker moet geregistreerd zijn als een gekwalificeerd dienstverlener.
 • examens bij Vlaamse examencommissie secundair onderwijs
 • examens die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen: ervaringsbewijzen EVC

Als werkgever een opleiding geven aan eigen werknemers
Volgens BvR VOV, art 32 (PDF bestand opent in nieuw venster) kunt u zelf een geregistreerde opleiding geven aan uw werknemer en VOV terugbetaald krijgen als de werknemer dankzij de opleiding

 • een andere functie kan uitoefenen
 • zijn huidige functie kan uitoefenen die door de omgeving (en niet door de werkgever) sterk veranderd is

De Vlaamse sociale inspectie zal bij twijfel een onderzoek voeren bij de werkgever en werknemers.

Als opleidingsverstrekker een opleiding aanbieden
Wilt u dat uw opleidingen in aanmerking komen voor VOV? Bekijk dan de voorwaarden voor opleidingsverstrekkers.

Aanwezigheden en eindbeoordeling

U bent verplicht om de opleiding nauwgezet te volgen. Dat betekent:

 • dat u niet meer dan 10% van de lessen ongewettigd afwezig mag zijn als de opleiding aanwezigheden vereist
 • dat u moet deelnemen aan de eindbeoordeling (bijv. een examen) als de opleiding een eindbeoordeling heeft.

Het niet nauwgezet volgen van de opleiding heeft impact op het eerstvolgende recht op VOV. Als u de opleiding niet nauwgezet volgt en u neemt toch meer VOV op dan waar u recht op hebt, dan volgt er een sanctie: er wordt 25% afgetrokken van het eerstvolgende recht op VOV.

Bent u gewettigd afwezig (PDF bestand opent in nieuw venster)? Bewaar dan zelf zorgvuldig (een kopie van) het afwezigheidsattest. Mogelijk vraagt het departement WSE dit bij u op.