Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 002 - Integratie administratieve loopbaan en geldelijk statuut Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 002 - Integratie administratieve loopbaan en geldelijk statuut

[2] Besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de integratie van de administratieve loopbaan en het geldelijk statuut

Publicatie BS:04/07/2007
Uitwerking:- 16 maart 2007 voor de entiteiten, raden en instelling die op deze datum reeds in werking zijn getreden en op de datum dat de entiteit of raad in werking treedt, voor de entiteiten en raden die na deze datum in werking treden, met uitzondering van:
artikel 59 (VIII 8 § 1), dat uitwerking heeft op de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid;
- 1 juli 2006 voor artikel VI 109, § 1, 5°, wat betreft de overgang van de salarisschaal B231 naar B232;
- 1 juli 2006 voor artikel VII 12, § 1 wat betreft de salarisschalen voor de maritiem verkeersleiders;
- 1 juli 2006 voor artikel VII 50, wat betreft de gezagvoerderstoelage voor de leidinggevend hoofdassistent (functie hoofdschipper);
- 1 juli 2006 voor artikel VII 65, § 1, wat betreft het zeegeld voor de leidinggevend hoofdassistent (functie opperschipper), de leidinggevend hoofdmedewerker (functie hoofdscheepstechnicus), de leidinggevend hoofdassistent (functie hoofdschipper - gezagvoerder), de leidinggevend hoofdassistent (functie officier werktuigkundige) en de leidinggevend hoofdassistent (functie motorist);
- 1 juli 2006 voor artikel VII 70, § 1 wat betreft de toelageregeling Tender – Kotter voor de leidinggevend hoofdassistent (functie hoofdschipper);
- 1 augustus 2006 voor artikel 54, 1° (V 51, § 1, 1°);
- 1 september 2006 voor artikel 40 (V 11, §§ 2 en 3) en 54, 2° (V 51, §§ 3 en 4);
- 1 september 2006 voor artikel VII 108 en artikel 64 (X 14, eerste lid) voor bevallingen vanaf 1 september 2006;
- 1 december 2006 voor artikel 53 (V 47);
- 1 oktober 2006 voor artikel VII 151;
- 1 oktober 2006 w.b. de invoeging van de vermelding "vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in het buitenland" in artikel VII 12, 1°, in punt I van bijlage 3 en in bijlage 4;
- 1 januari 2007 voor artikel 23 (III 15);
- 1 januari 2008 voor artikel 32 (IV 5, § 1).