Afhankelijk van uw arbeidsregime

Hoelang u Vlaams zorgkrediet mag opnemen, hangt af van het arbeidsregime dat u kiest tijdens uw zorgkrediet: stopt u helemaal met werken of werkt u minder uren per week?

Uw arbeidsregime tijdens uw onderbrekingDuur van uw onderbreking
U stopt helemaal met werken18 maanden
U gaat ½ werken36 maanden
U gaat 4/5 werken
(alleen mogelijk als u volgens uw arbeidsovereenkomst voltijds werkt)
90 maanden

U kunt ook afwisselend gebruikmaken van de verschillende manieren om minder te werken. Daarbij staat 1 maand helemaal stoppen met werken gelijk met:

 • 2 maanden 1/2 werken
 • 5 maanden 4/5 werken.

Voorbeeld

Karen werkt voor Sport Vlaanderen. Ze heeft na de geboorte van haar tweede kind 6 maanden voltijds zorgkrediet opgenomen om voor haar kinderen te zorgen. Na die 6 maanden heeft ze nog een tegoed van (het equivalent van) 12 maanden voltijds.
Als ze opnieuw Vlaams zorgkrediet wil opnemen, kan ze die resterende 12 maanden

 • 12 maanden lang voltijds opnemen
 • 24 maanden lang halftijds opnemen (en dus halftijds werken)
 • 60 maanden lang 1/5 opnemen (en dus 4/5 werken).

Maar ze kan ook bij elke nieuwe aanvraag kiezen voor een ander type van onderbreking. Ze kan ook bijvoorbeeld eerst opnieuw 3 maanden voltijds onderbreken, en daarna de resterende 9 maanden bijvoorbeeld als volgt opnemen:

 • eerst 6 maanden halftijds zorgkrediet (komt overeen met 3 maanden voltijds)
 • en daarna 30 maanden 4/5 zorgkrediet (komt overeen met de resterende 6 maanden voltijds).

Maximumduur in geval van opleiding

Als u Vlaams zorgkrediet neemt om een erkende opleiding te volgen, moet u er rekening mee houden dat u alleen Vlaams zorgkrediet kunt krijgen terwijl de opleiding effectief loopt. Dat betekent dat:

 • het Vlaams zorgkrediet pas in kan gaan zodra de opleiding begint of als ze al begonnen is, en dus niet voordat de opleiding begint.
 • zodra de opleiding beëindigd is, u geen Vlaams zorgkrediet meer kunt opnemen.

U hebt vroeger al loopbaanonderbreking genomen

Om de maximumduur van uw Vlaams zorgkrediet te bepalen, wordt geen rekening gehouden met de periodes van loopbaanonderbreking die u mogelijk eerder in het ‘oude’ RVA-systeem (dus tot en met 2 september 2016) hebt opgenomen. Dus zelfs al hebt u in het verleden al loopbaanonderbreking opgenomen in het oude stelsel, voor het Vlaams zorgkrediet wordt uw teller weer op nul gezet.

Ter info: men kan als werknemer binnen de Vlaamse Overheid nog steeds thematische verloven opnemen bij RVA (zoals ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof). Dit echter niet simultaan met Vlaams Zorgkrediet. De teller bij RVA staat los van deze bij zorgkrediet.

U kunt uw Vlaams zorgkrediet spreiden over uw hele loopbaan

U hoeft het Vlaams zorgkrediet niet in één keer op te nemen. U kunt uw tegoed spreiden over verschillende periodes. U moet wel voor elke nieuwe termijn die u wilt opnemen, telkens een nieuwe aanvraag indienen.

Aanvragen voor minimaal 3 en maximaal 12 maanden

U moet het zorgkrediet altijd aanvragen in termijnen van minstens 3 maanden tot maximaal 12 maanden. Het kan dus in periodes van 3 maanden, of 5 maanden, of 8 maanden,...

Uitzondering

 • Is uw recht op Vlaams zorgkrediet bijna uitgeput en hebt u geen recht meer hebt op een periode van minstens 3 maanden? Dan kunt u nog een periode van 1 of 2 maanden aanvragen.
 • In het geval van een motief palliatieve zorg kunt u het Vlaams zorgkrediet wél aanvragen voor een periode van 1 maand, 2 maanden of 3 maanden.
 • Wanneer u tijdelijk personeelslid bent binnen het onderwijs, hoeft u niet altijd 3 maanden aan te vragen. Wanneer u een aanvraag doet vanaf 01/04/21 (en u hebt een tijdelijk contract tot 30.06.21), hoeft u geen 3 maanden aan te vragen. Hebt u een tijdelijk contract tot 31/08/2021 en doet u een aanvraag na 01.06.21, hoeft u eveneens niet aan de minimumtermijn te voldoen.