Afhankelijk van uw arbeidsregime

Hoelang u Vlaams zorgkrediet mag opnemen, hangt af van het arbeidsregime dat u kiest tijdens uw zorgkrediet: stopt u helemaal met werken of werkt u minder uren per week?

Uw arbeidsregime tijdens uw onderbrekingDuur van uw onderbreking
U stopt helemaal met werken18 maanden
U gaat ½ werken36 maanden
U gaat 4/5 werken
(alleen mogelijk als u volgens uw arbeidsovereenkomst voltijds werkt)
 
90 maanden

 

U kunt ook afwisselend gebruikmaken van de verschillende manieren om minder te werken. Daarbij staat 1 maand helemaal stoppen met werken gelijk met:

 • 2 maanden 1/2 werken 
 • 5 maanden 4/5 werken. 

Voorbeeld

Karen werkt voor Sport Vlaanderen. Ze heeft na de geboorte van haar tweede kind 6 maanden voltijds zorgkrediet opgenomen om voor haar kinderen te zorgen. Na die 6 maanden heeft ze nog een tegoed van (het equivalent van) 12 maanden voltijds.
Als ze opnieuw Vlaams zorgkrediet wil opnemen, kan ze die resterende 12 maanden

 • 12 maanden lang voltijds opnemen
 • 24 maanden lang halftijds opnemen (en dus halftijds werken)
 • 48 maanden lang 1/5 opnemen (en dus 4/5 werken).

Maar ze kan ook bij elke nieuwe aanvraag kiezen voor een ander type van onderbreking. Ze kan ook bijvoorbeeld eerst opnieuw 3 maanden voltijds onderbreken, en daarna de resterende 9 maanden bijvoorbeeld als volgt opnemen:

 • eerst 6 maanden halftijds zorgkrediet (komt overeen met 3 maanden voltijds)
 • en daarna 30 maanden 4/5 zorgkrediet (komt overeen met de resterende 6 maanden voltijds).

 

Maximumduur in geval van opleiding

Als u Vlaams zorgkrediet neemt om een erkende opleiding te volgen, moet u er rekening mee houden dat u alleen Vlaams zorgkrediet kunt krijgen terwijl de opleiding effectief loopt. Dat betekent dat:

 • het Vlaams zorgkrediet pas in kan gaan zodra de opleiding begint of als ze al begonnen is, en dus niet voordat de opleiding begint.
 • zodra de opleiding beëindigd is, u geen Vlaams zorgkrediet meer kunt opnemen.
   

U hebt vroeger al loopbaanonderbreking genomen

Om de maximumduur van uw Vlaams zorgkrediet te bepalen, wordt geen rekening gehouden met de periodes van loopbaanonderbreking die u mogelijk eerder in het ‘oude’ RVA-systeem hebt opgenomen. Dus zelfs al hebt u in het verleden al loopbaanonderbreking opgenomen in het oude stelsel, voor het Vlaams zorgkrediet wordt uw teller weer op nul gezet.

U kunt uw Vlaams zorgkrediet spreiden over uw hele loopbaan

U hoeft het Vlaams zorgkrediet niet in één keer op te nemen. U kunt uw tegoed spreiden over verschillende periodes. U moet wel voor elke nieuwe termijn die u wilt opnemen, telkens een nieuwe aanvraag indienen.

Aanvragen voor minimaal 3 en maximaal 12 maanden

U moet het zorgkrediet altijd aanvragen in termijnen van minstens 3 maanden tot maximaal 12 maanden. Het kan dus in periodes van 3 maanden, of 5 maanden, of 8 maanden,... 

Uitzondering

 • Is uw recht op Vlaams zorgkrediet bijna uitgeput en hebt u geen recht meer hebt op een periode van minstens 3 maanden? Dan kunt u nog een periode van 1 of 2 maanden aanvragen.
 • In het geval van een motief palliatieve zorg kunt u het Vlaams zorgkrediet wél aanvragen voor een periode van 1 maand, 2 maanden of 3 maanden.       

Aanvragen in volledige maanden

U moet het Vlaams zorgkrediet in volledige maanden aanvragen. Zo'n volledige maand hoeft niet noodzakelijk op de eerste dag van de maand te beginnen of op de laatste dag van de maand te eindigen.  

Voorbeeld

Britt is bediende bij het Agentschap Overheidspersoneel. Ze neemt Vlaams zorgkrediet op om voor haar pasgeboren zoontje te zorgen. Ze neemt gedurende het hele schooljaar een 1/5 onderbreking om elke week een dag extra met haar baby te kunnen doorbrengen.

 • Ze moet het zorgkrediet in volledige maanden opnemen.
 • Als ze zorgkrediet opneemt vanaf 3 oktober 2018, moet ze de aanvraag in volledige maanden doen. Een mogelijke einddatum van een eerste aanvraag kan dan 2 januari 2019 zijn.

Uitzondering

Alleen in de volgende gevallen is het mogelijk het Vlaams zorgkrediet níét in volledige maanden op te nemen:

 • als het kind waarvoor u het zorgkrediet opneemt, 13 jaar wordt tijdens de periode die u aanvraagt. In dat geval hoeft u uw Vlaams zorgkrediet niet in volledige maanden aan te vragen, maar u moet wel nog altijd een periode van minstens 3 maanden aanvragen. 
  Bijvoorbeeld: 
  • Laura heeft een goedkeuring voor Vlaams zorgkrediet om voor haar kind te zorgen, dat 13 wordt op 9 augustus 2019. Haar zorgkrediet loopt al tot 31 juli 2019. Ze kan daardoor geen nieuwe periode van zorgkrediet opnemen van 1 augustus tot 9 augustus, omdat die aanvraag geen 3 maanden beslaat.
  • Davids dochter wordt op 7 juli 2019 13 jaar. Hij heeft al een goedkeuring tot 31 maart 2019. Hij kan een nieuwe aanvraag doen voor de periode van 1 april tot 7 juli 2019, omdat die aanvraag minstens 3 maanden beslaat. Die laatste aanvraag hoeft dus niet in volledige maanden te gebeuren. 

 • als de periode van de opleiding die u volgt, geen volledige maanden omvat
 • als u:
  • als tijdelijk personeelslid in het onderwijs werkt
  • én uw contract op 30 juni of 31 augustus afloopt
  • én u een periode wilt aanvragen die:
   • start na 1 april
   • en door de einddatum (30 juni of 31 augustus) de opname van de minimumduur van 3 maanden onmogelijk maakt.