U kunt Vlaams zorgkrediet opnemen om palliatieve zorg te verlenen aan iemand uit uw omgeving. Dat hoeft niet noodzakelijk een familie- of gezinslid te zijn, het kan ook een vriend of kennis zijn.

Palliatieve zorg is medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand aan (en verzorging van) iemand die een ongeneeslijke ziekte heeft en zich in een terminale fase bevindt.

Verlof voor palliatieve zorgen

U kunt naast Vlaams zorgkrediet ook verlof voor palliatieve zorgen opnemen om voor ongeneeslijk zieke of terminale mensen uit uw omgeving te zorgen. Meer informatie over het verschil tussen beide verlofvormen.