De aanpassingspremie kan toegekend worden voor aanpassingswerkzaamheden die te maken hebben met:

 • technische installaties of hulpmiddelen
 • of verbouwingen om de toegankelijkheid van de woning te bevorderen.

U kunt voor elke categorie afzonderlijk een aanvraag indienen.

Werken aan technische installaties en hulpmiddelen

 • maken van een aangepaste badkamer voor de bejaarde persoon (met minstens een douche en een wastafel), een tweede badkamer kan alleen gesubsidieerd worden als ze zich bevindt op een andere woonverdieping dan de eerste badkamer
 • het plaatsen van een toilet en zo nodig een tweede toilet op een andere woonverdieping dan het eerste
 • het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift
 • aanbrengen van elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning, als die toestellen vast verankerd zijn aan het gebouw
 • aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen
 • automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken (voor het plaatsen van nieuwe automatische deuren, poorten en rolluiken komt enkel de motor in aanmerking).

Verbouwingen om de toegankelijkheid van de woning te bevorderen

 • toegankelijk maken van de woning via hellende vlakken, het verbreden van de toegangsdeur (al dan niet met automatische bediening) en het wegwerken van hinderlijke toegangsdrempels
 • creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van woonvertrekken of sanitaire lokalen
 • het wegwerken van niveauverschillen op de woonverdieping van de woning door het verhogen of verlagen van vloeren
 • overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen
 • verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.