Gedaan met laden. U bevindt zich op: Merkem - Meiboomstraat 15 Vastgoedtransacties

Merkem - Meiboomstraat 15

Het goed

GemeenteHouthulst - Merkem
AdresMeiboomstraat 15
TypeHoeve en grond
KadasterAfdelingTweede Afdeling Merkem
SectieB
percelen92G, 87B en 88
K.I.
EigenaarsVlaamse Gewest / De Vlaamse Waterweg
Beschrijving

GEMEENTE HOUTHULST - TWEEDE AFDELING / MERKEM

  1. Een bebouwd onroerend goed met aanhorigheden op en met grond, gelegen Meiboomstraat 15, met een opgemeten oppervlakte van tweeënzeventig are zestig centiare (72a 60ca), aangeduid als LOT 2 op het hierna vermelde plan, te nemen uit een perceel dat volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger gekadastreerd is als hoeve, sectie B nummer 92 G P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster van vierenzeventig are vijfenzeventig centiare (74a 75ca) en een KI: van € 748,00, met als individueel perceelsidentificatienummer ***

Dit goed staat afgebeeld als LOT 2 op het opmetingsplan met referentie D3_100896_PVO_01B, opgemaakt op 5 januari 2024 door Landmeter-expert Liselotte Vanquickelberghe, plan waarvan de partijen verklaren kennis te hebben genomen.

Er wordt toepassing gevraagd van artikel 3.30 § 3 Burgerlijk Wetboek. Dit plan is opgenomen in de databank van plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder referte ***. Dit plan en de referte zijn tot op heden ongewijzigd gebleven.

  1. Een perceel grond gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als bouwland, sectie B nummer 87 B P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster van vijftig are dertig centiare (50a 30ca) en een KI van € 30,00.
  2. Een perceel grond gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als weiland, sectie B nummer 88 P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster van veertig are dertig centiare (40a 30ca) en een KI van € 25,00.
Oppervlakte1ha 63a 20ca
PerceelscoreD: middelgrote kans op overstroming
GebouwscoreD: middelgrote kans op overstroming
Stedenbouwlandschappelijk waardevol agrarisch gebied
BodemattestDeze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister
EPC waardeF
Asbest Niet-Asbestveilig
LiggingMeiboomstraat 15
ToegangMeiboomstraat 15
Gebruikvrij van gebruik

Verkoop

TypeVerkoop uit de hand aan de hoogstbiedende
Datumte bepalen
PlaatsIeper, locatie te bepalen
PrijsMinimum 275.000 euro
Kosten
Ontvangen bod
Datum indienen boduiterlijk op 29/02/2024 om 23.59
Voorwaarden bieding

Bezoeken

Dagen, datum, uren, contactVrij te bezoeken, gebouwen op eigen risico te bezoeken.

VOORWAARDEN

Schuur C (zie plan) dient gesloopt te worden.

Niet-functionele bebouwing en verharding dient gesloopt te worden