Gedaan met laden. U bevindt zich op: Merkem - Meiboomstraat 15 Vastgoedtransacties

Merkem - Meiboomstraat 15

Het goed

GemeenteHouthulst - Merkem
AdresMeiboomstraat 15
TypeHoeve en grond
KadasterAfdelingTweede Afdeling Merkem
SectieB
percelen92G, 87B en 88
K.I.
EigenaarsVlaamse Gewest / De Vlaamse Waterweg
Beschrijving1. Een bebouwd onroerend goed met aanhorigheden op en met grond, gelegen Meiboomstraat 15, met een opgemeten oppervlakte van drieënzeventig are twee centiare (73a 02ca), aangeduid als LOT 2 op het hierna vermelde plan, te nemen uit een perceel dat volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger gekadastreerd is als hoeve, sectie B nummer 92 G P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster van vierenzeventig are vijfenzeventig centiare (74a 75ca) en een KI: van € 748,00, met als individueel perceelsidentificatienummer 32015 B 92 L P0000.
Dit goed staat afgebeeld als LOT 2 op het opmetingsplan met referentie D3_100896_PVO_01A, opgemaakt op 8 november 2021 door Landmeter-expert Liselotte Vanquickelberghe, plan waarvan de partijen verklaren kennis te hebben genomen.
Er wordt toepassing gevraagd van artikel 3.30 § 3 Burgerlijk Wetboek. Dit plan is opgenomen in de databank van plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder referte 32015-10292. Dit plan en de referte zijn tot op heden ongewijzigd gebleven.
2. Een perceel grond gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als bouwland, sectie B nummer 87 B P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster van vijftig are dertig centiare (50a 30ca) en een KI van € 30,00.
3. Een perceel grond gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als weiland, sectie B nummer 88 P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster van veertig are dertig centiare (40a 30ca) en een KI van € 25,00.
KI: tien euro (€ 10,00)
Oppervlakte1ha 63a 62ca
PerceelscoreD: middelgrote kans op overstroming
GebouwscoreD: middelgrote kans op overstroming
Stedenbouwlandschappelijk waardevol agrarisch gebied
BodemattestDeze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister
EPC waardeF
Asbest Niet-Asbestveilig
LiggingMeiboomstraat 15
ToegangMeiboomstraat 15
Gebruikvrij van gebruik

Verkoop

TypeVerkoop uit de hand aan de hoogstbiedende
Datum15/09/2023 om 14.30 uur
PlaatsIeper, locatie te bepalen
PrijsMinimum 295.000 euro
Kosten
Ontvangen bod
Datum indienen boduiterlijk op 12/09/2023 om 23.59
Voorwaarden bieding

Bezoeken

Dagen, datum, uren, contactVrij te bezoeken, gebouwen op eigen risico te bezoeken.