Gedaan met laden. U bevindt zich op: Betalingsherinneringen onroerende voorheffing Nieuwsberichten van Vlaamse Belastingdienst

Betalingsherinneringen onroerende voorheffing

Nieuwsbericht
15 februari 2022

In de eerste helft van februari worden herinneringen verstuurd voor aanslagbiljetten onroerende voorheffing die onbetaald gebleven zijn. Uw aanslagbiljet gemist? Kijk uw eBox en uw mail-instellingen goed na.
In  “Mijn Dossier” vindt u steeds de belangrijkste gegevens van uw aanslagbiljet terug.

Schermafbeelding met aankruisvakje aanvaarden emailnotificaties in Mijn Burgerprofiel

Wie eigenaar is van een in Vlaanderen gelegen onroerend goed, moet daar jaarlijks onroerende voorheffing (OV) op betalen. Die moet betaald worden binnen de twee maanden na datum van verzending van het aanslagbiljet.

Sinds juni 2021 worden aanslagbiljetten OV ook digitaal via eBox verstuurd. Mogelijk is dat ook bij u het geval, bijvoorbeeld als u uw eBox geactiveerd hebt in het kader van de coronavaccinatiecampagnes.

Hebt u de betaling vergeten of het digitale aanslagbiljet gemist en een herinnering in de bus gekregen?

  • Kijk de instellingen van uw eBox na: zorg er zeker voor dat u mailverwittigingen ingeschakeld hebt en u een geldig mailadres opgegeven hebt dat u regelmatig gebruikt. U krijgt dan immers een e-mail telkens als er een nieuw document in uw eBox wordt gepost.
  • De originele aanslagbiljetten blijven zes maanden behouden in uw eBox. In die periode kunt u het aanslagbiljet opslaan, zodat u ze op uw computer kunt bewaren in een archief.

Vindt u het originele aanslagbiljet niet meer terug in uw eBox omdat het meer dan 6 maanden geleden verstuurd werd?

Meer informatie vindt u op de pagina over aanslagbiljetten OV via eBox.