Wie erft, moet een aangifte van nalatenschap indienen. Voor erfgenamen is dat niet altijd eenvoudig. Daarom ontwikkelde de Vlaamse Belastingdienst ERFonline, een digitale module waarin het aangifteformulier wordt aangepast in functie van de complexiteit van de erfenis.

Aangifte op maat

De grootste troef van deze digitale module in vergelijking met het papieren aangifteformulier is dat ze zorgt voor een ‘aangifte op maat’. Hoe eenvoudiger het erfenisdossier, hoe eenvoudiger het aangifteformulier.

Neem de situatie waarin de overledene niet gehuwd was. Zijn erfgenamen zullen in hun aangifte via ERFonline niet gevraagd worden naar gegevens over het huwelijkscontract of over het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de overledene.

David Van Herreweghe, administrateur-generaal van de Vlaamse Belastingdienst: ‘In ERFonline krijgen de aangevers geen complex en paginalang standaard aangifteformulier voorgeschoteld, maar 1 scherm met 9 gerichte vragen over (het vermogen van) de overledene. In functie van de antwoorden op die vragen, wordt een aangifteformulier op maat samengesteld. Bijgevolg hoeven de aangevers niet langer alle velden van de aangifte te doorlopen, maar alleen nog de velden die voor hen relevant zijn. Voor burgers wordt het zo gemakkelijker en toegankelijker om een eenvoudige aangifte van nalatenschap zelf te doen.’

In ERFonline krijgen de aangevers geen complex en paginalang standaard aangifteformulier voorgeschoteld, maar een aangifteformulier op hun maat samengesteld. Ze hoeven alleen de velden te doorlopen die voor hen relevant zijn.

David Van Herreweghe

Administrateur-Generaal van de Vlaamse Belastingdienst

Stap-voor-stap-begeleiding

ERFonline begeleidt de aangevers stap voor stap bij het invullen van hun aangifte. Dat gebeurt aan de hand van handige hulpwidgets, met onder andere uitleg bij de gebruikte juridische termen en het antwoord op enkele veelgestelde vragen.

De kans dat erfgenamen informatie vergeten aan te geven wordt beperkt, omdat de module aangeeft welke informatie verplicht is.

De gegevens die de erfgenamen in ERFonline invoerden, komen rechtstreeks in de systemen van de Vlaamse Belastingdienst terecht. Daardoor kunnen de aangiftes sneller worden verwerkt en wordt het risico op manuale invoerfouten uitgesloten.

De aangevers blijven zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de aangifte. Bij twijfel of complexe erfenisdossiers blijft het aangewezen een specialist in te schakelen, zoals een notaris. Zij zijn vertrouwd met het indienen van complexere erfenisaangiftes en gebruiken hiervoor een eigen applicatie die in nauw overleg met de Vlaamse Belastingdienst ontwikkeld werd.

Privacy gegarandeerd

Meestal zijn er verschillende erfgenamen betrokken bij een nalatenschap. Om te vermijden dat zij persoonlijke gegevens van elkaar te zien krijgen, bevat het digitale aangifteformulier binnen ERFonline geen vooraf ingevulde persoons- of vermogensgegevens van de overledene noch van de aangevers. Zo garandeert de Vlaamse Belastingdienst de privacy van alle betrokkenen.

Waar is ERFonline te vinden?

Via het eenvoudig te onthouden vlaanderen.be/erfonline.

Een andere weg is via ‘Mijn dossier(opent in nieuw venster)’ in het digitaal loket van de Vlaamse Belastingdienst. Nadat u zich heeft aangemeld, komt u via de knop ‘online aangifte toevoegen’ terecht in ERFonline.

Wie dat wil, kan ook nog altijd de aangifte van nalatenschap met de hand invullen en het papieren formulier via de post indienen of via pdf opladen in ‘Mijn dossier’.

De voordelen van ERFonline

  • Een aangifte op maat van de situatie van de overledene
  • Stap-voor-stap-begeleiding bij het invullen van de aangifte
  • Minder kans om informatie vergeten aan te geven
  • Minder kans op fouten
  • Snellere verwerking van de aangifte