Gedaan met laden. U bevindt zich op: Fiscaal gunstregime voor pick-ups afgeschaft vanaf 1 januari 2023 Nieuwsberichten van Vlaamse Belastingdienst

Fiscaal gunstregime voor pick-ups afgeschaft vanaf 1 januari 2023

Nieuwsbericht
9 december 2022

Vanaf 1 januari 2023 wordt het fiscaal gunstregime voor pick-ups voor particulieren afgeschaft. Als de pick-up voor 1 januari 2023 werd ingeschreven en op 1 januari 2023 nog staat ingeschreven op uw naam, valt deze wel nog onder het oude regime. Ook pick-ups die beroepsmatig gebruikt worden, blijven genieten van het fiscaal gunstregime.

Op dit moment geniet een lichte vracht van een voordelig fiscaal regime: de jaarlijkse verkeersbelasting ligt veel lager van die van een gewone auto en er moet geen belasting op inverkeerstelling betaald worden. Doordat dit voordelig regime bestond, kochten veel particulieren zich voor hun dagdagelijkse verplaatsingen een pick-up in plaats van een gewone personenwagen omdat pick-ups tot de categorie lichte vracht behoren.

Vanaf 1 januari 2023 is dit dus niet meer mogelijk. Het fiscaal gunstregime wordt alleen behouden voor pick-ups die verbonden zijn aan een ondernemingsnummer of voor pick-ups die voor 1 januari 2023 al ingeschreven waren. Er is ook een overgangsmaatregel voorzien. De details over de afschaffing van het gunstregime vindt u op deze website.

Voor extra vragen of info kunnen burgers steeds bellen naar het gratis nummer 1700.