Belasting halveert voor wie gezinswoning koopt

Om iedereen de kans te geven een eigen huis te kunnen kopen, wordt de belasting op de aankoop van een enige eigen woning verder verlaagd. Nadat het tarief sinds 2018 in twee stappen al verlaagd werd van 10 naar 6 procent, zakt het vanaf 2022 verder naar 3 procent.

Extra korting voor bescheiden woningen

Wie een ‘bescheiden’ gezinswoning koopt krijgt bovenop het verlaagd tarief voor de enige eigen woning een extra rechtenvermindering. Een bescheiden woning is een woning met een maximale aankoopprijs van 220.000 euro (240.000 euro in kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel)

Meer tijd voor verlaagd tarief gezinswoning

Om te genieten van het 3%-tarief op de gezinswoning, mag u maar één woning bezitten. Wie verhuist van de ene gezinswoning naar de andere, krijgt daar vanaf 2022 meer tijd voor: 2 jaar in plaats van 1 jaar.

Extra voordeliger tarief voor wie woning koopt en grondig renoveeert

Wie een oud huis koopt en die woning sloopt en heropbouwt of ze binnen de vijf jaar ingrijpend energetisch renoveert (tot energiepeil 60), betaalt voortaan slechts 1 procent registratierechten ((opent in nieuw venster)) en niet langer 5 procent.

Investeerders betalen 12 procent

Om de oververhitting op de vastgoedmarkt tegen te gaan, zullen investeerders voortaan 12 in plaats van 10 procent registratiebelasting betalen. Dat tarief geldt voor de aankoop van andere dan de enige eigen woning (zoals een tweede of derde woning), bouwgrond en niet-residentieel vastgoed. Voor onbebouwde landbouwgronden en natuurgoederen met een beheersplan type 2 of type 3 blijft het tarief 10 procent.

Meeneembaarheid dooft uit

Dankzij de meeneembaarheid kunt u bij de aankoop van een nieuwe gezinswoning de aankoopbelasting die u betaalde op de aankoop van uw vorige gezinswoning tot maximaal 13.000 euro aftrekken van aankoopbelasting op deze aankoop. Het systeem werd in 2002 ingevoerd vanuit de idee dat dit de drempel kan verlagen om te verhuizen, bijvoorbeeld wanneer de kinderen het huis uit gaan of om dichter bij het werk te gaan wonen.

De Vlaamse Regering kiest nu voor een eenvoudiger en transparant systeem van een fors verlaagd tarief voor wie een enige eigen gezinswoning aankoopt, zodat het eerder betaalde verkooprecht minder een drempel vormt om te verhuizen. De meeneembaarheid dooft geleidelijk aan uit en verdwijnt vanaf 2024. Tijdens de overgangsperiode kunnen kopers het systeem kiezen dat voor hen het meest voordelig is: het nieuwe verlaagde tarief van 3 procent (of 1%), of het (oude) 6% (of 5%) tarief in combinatie met meeneembaarheid.

Strengere energienormen voor korting onroerende voorheffing

Wie energiezuinig bouwt kan gedurende 5 jaar een vrijstelling krijgen op de onroerende voorheffing. Die wordt automatisch toegekend, de eigenaar hoeft er zelf niets voor te doen. Omdat de Vlaamse overheid streeft naar een betere energie-efficiëntie van de Vlaamse huizen en appartementen, wordt het te behalen E-peil om daar van te kunnen genieten, jaar na jaar strenger. Voor bouwaanvragen vanaf 2022 ((opent in nieuw venster)) krijgt u een volledige vrijstelling bij E-peil E10 en 50 procent korting bij E20.