Sinds 2015 kunnen erfgenamen ervoor kiezen om te werken met forfaits, in plaats van de werkelijk gemaakte begrafeniskosten en de werkelijke schulden van de overledene op te nemen in de aangifte van de nalatenschap.

Die forfaits worden elk jaar geïndexeerd. Dit jaar kunnen erfgenamen een forfait van 6.712,80 euro opnemen voor de gemaakte begrafeniskosten. Het forfait voor de schulden bedraagt 1.678,20 euro. Was de overledene gehuwd met een stelsel van gemeenschap van goederen, dan bedraagt het forfait voor de schulden 3.356,40 euro.

De forfaits worden automatisch toegepast, behalve als erfgenamen ervoor kiezen om de werkelijke schulden en/of gemaakte begrafeniskosten aan te geven.

De schulden en begrafeniskosten – het werkelijke bedrag of het forfait – worden afgetrokken van het ‘actief’ van de nalatenschap vooraleer de te betalen erfbelasting berekend wordt.

Het forfait is interessant als u geen zicht hebt op de werkelijke schulden of gemaakte kosten. Of als die schulden of kosten lager liggen dan het forfait.

Het forfait voor de schulden slaat op schulden zoals huishoudelijke schulden of ziekenhuisrekeningen.

Had de overledene een uitvaartverzekering, kan het forfait voor de begrafeniskosten niet worden toegepast. Dekt de uitvaartverzekering de werkelijk gemaakte begrafeniskosten niet volledig, dan kunnen de erfgenamen wel het saldo van die werkelijk gemaakte begrafeniskosten alsnog bewijzen.