Afbeelding van een valse factuur kilometerheffing met signalen gemarkeerd om te herkennen dat ze vals is
Voorbeeld van een valse factuur kilometerheffing

Net zoals voor phishing of andere vormen van oplichting zijn er signalen waar u op kan letten om valse facturen te herkennen:

  • onverwacht of afwijkend van de normale gang van zaken: krijgt u normaal gezien op deze manier facturen van de zogezegde afzender? De Vlaamse Belastingdienst verstuurt zelf geen facturen voor kilometerheffing, alleen voor boetes na controle op de weg. Die moeten ook altijd op het vertrouwde bankrekeningnummer van de Vlaamse Belastingdienst betaald worden. De Vlaamse Belastingdienst maakt ook nog geen gebruik van e-invoicing.
  • spel- of grammaticale fouten: dikwijls – maar helaas niet altijd – staan in het bericht taalfouten. In dit geval “Het Vlaanderen…”, “de … totaalgewicht”.
  • foute of onvolledige gegevens: kloppen alle in het bericht opgenomen gegevens (zoals referentienummers, nummerplaten, BTW-nummers …)? Een overheidsinstantie gebruikt meestal gegevens uit officiële databanken, die regelmatig bijgewerkt worden met de meest recente gegevens.

Meer tips rond phishing of fraude kan u ook zeker toepassen om valse facturen te herkennen.

Hebt u een valse factuur betaald of op een andere manier schade geleden? Doe dan zeker aangifte bij de politie.

Voorbeeld van een valse factuur