Werken moet lonen. Daarom voert de Vlaamse regering de jobbonus in, een premie voor wie weinig verdient die kan oplopen tot 600 euro per jaar.

Omdat voor werknemers met lage inkomens het verschil tussen werken en niet werken vaak te klein is om aan de slag te gaan of aan de slag te blijven, voert de Vlaamse Regering de jobbonus in. Daarmee wil ze werknemers die weinig verdienen stimuleren om aan de slag te blijven en tegelijkertijd werklozen aanmoedigen werk te zoeken.

Denkt u er voor in aanmerking te komen? U hoeft nu niets te doen. De Vlaamse overheid werkt aan een procedure waardoor zoveel mogelijk werknemers de premie automatisch zullen ontvangen via de Vlaamse Belastingdienst. Naar schatting 1 op de 3 Vlaamse werknemers zal er van kunnen profiteren.

De Vlaamse jobbonus wordt als premie één keer per jaar toegekend vanaf 2022. Meer informatie vindt u op www.vlaanderen.be/jobbonus.