De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) is bevoegd voor het innen van de verkeersbelastingen. Om een correcte betaling te verzekeren, zet de dienst VLABEL Controle actief in op twee pijlers: een administratieve inningsprocedure die kort op de bal speelt, aangevuld met een zichtbare aanwezigheid van controleteams op de baan.

Met 2,2 miljoen wegcontroles voerde de Vlaamse Belastingdienst in 2021 een recordaantal controles op de verkeersfiscaliteit uit. VLABEL zet al enkele jaren in op hoge pakkans en gerichte controles. Bevoegd minister Matthias Diependaele reageert tevreden: “De controles werpen hun vruchten af want het overgrote deel van de Vlamingen betaalt zijn verkeersbelasting correct. In 2021 liepen tijdens een recordaantal van 2,2 miljoen controles ‘slechts’ 12.600 wanbetalers (0,6%) tegen de lamp.

Via automatische nummerplaatherkenning (Automatic NumberPlate Recognition – ANPR) worden deze wanbetalers uit het verkeer gehaald. Als niet onmiddellijk wordt betaald, wordt het voertuig getakeld, worden de boorddocumenten in beslag genomen of wordt een wielklem geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt het voertuig uiteindelijk openbaar verkocht.

GetakeldVerkocht
202142027
202028853
201939697

Buitenlandse nummerplaten en handelaarsplaten

Voor specifieke types nummerplaten worden afzonderlijk cijfers bijgehouden, omdat de vastgestelde percentages overtredingen significant hoger liggen.

Bij de zogenaamde Z-platen -de “garagistenplaten” – is het aandeel overtredingen gestegen van 7% in 2019 naar 20% in 2021. ‘Dat betekent dat van alle Z-platen die we gecontroleerd hebben, er 1 op 5 niet in orde is. Dat zet ons aan om over te gaan tot nichecontroles’, zegt David Van Herreweghe, administrateur-generaal van VLABEL.

Matthias Diependaele vult aan: “Dit is een concurrentievervalsing die we moeten aanpakken. De bonafide handelaar wordt geconfronteerd met een concurrentieel nadeel. Daarnaast loopt de overheid ook bepaalde inkomsten mis.”

Ook bij de buitenlandse nummerplaten ligt het aandeel overtredingen met 11% hoog, een stijging van 4 procentpunt tegenover 2019 (7%). Het gaat hier om mensen die wel in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, maar toch met een auto met buitenlandse nummerplaat rijden.

‘Van alle Z-platen die we gecontroleerd hebben, is er 1 op 5 niet in orde. Dat noopt ons om over te gaan tot nichecontroles’,

David Van Herreweghe

administrateur-generaal VLABEL

Om deze trend te keren, zal voor beide categorieën in 2022 ingezet worden op strenge en gerichte controles. In aanwezigheid van bevoegd Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele, demonstreerde VLABEL Controle deze aanpak maandag 7 februari in de buurt van het keuringsstation van Asse. Bij een overtreding zal de overtreder een boete moeten betalen en zijn voertuig regulariseren.

Deze locatie werd specifiek gekozen. ‘Aan de ene kant staan keuringsstations gekend als plaatsen waar veel voertuigen met een handelaarsplaat worden aangeboden en waar daardoor een specifieke controle ter zake zinvol is. Aan de andere kant bevinden we ons ook in de ruime periferie van de grootstad waar onterecht gebruik van een buitenlandse nummerplaat wel meer wordt vastgesteld’, legt Van Herreweghe uit.