• Pick-ups: fiscaal gunstregime afgeschaft

Vanaf 1 januari 2023 wordt het fiscaal gunstregime voor pick-ups voor particulieren afgeschaft. Pick-ups die voor 1 januari 2023 al waren ingeschreven, blijven onder het oude regime vallen. Ook pick-ups die beroepsmatig gebruikt worden, blijven genieten van het fiscaal gunstregime. Er is ook een overgangsmaatregel voorzien.

Meer info vindt u op de pagina over verkeersbelastingen voor pick-ups.

  • Oldtimers: verhoging jaarlijkse verkeersbelasting

Oldtimers zullen vanaf 1 januari 2023 meer jaarlijkse verkeersbelasting betalen. In plaats van de huidige 38,63 euro jaarlijkse verkeersbelasting betalen eigenaars van oldtimers vanaf volgend jaar 100 euro jaarlijkse verkeersbelasting. Aan de belasting op inverkeerstelling voor oldtimers (een forfaitair bedrag van 46,23 euro) verandert niets.

Meer info vindt u op de pagina over verkeersbelastingen voor oldtimers.

  • Automatische ontspanningstoestellen (AOT): nieuwe fiscale categorieën

Vanaf 1 januari 2023 worden automatische ontspanningstoestellen, zoals bijvoorbeeld grijpmachines om prijzen te winnen of gokmachines, ingedeeld in nieuwe fiscale categorieën waarop nieuwe belastingtarieven van toepassing zullen zijn. Deze fiscale hervorming heeft 3 doelstellingen:

  1. Gokverslaving tegengaan. Daarom werd de fiscale indeling beter afgestemd op de Kansspelwet.
  2. Administratieve vereenvoudiging.
  3. Folkloristische spelletjes die louter amusement zijn worden niet langer belast.

Voor de exacte indeling en meer info kan u terecht op de pagina over automatische ontspanningstoestellen.

  • Co-ouderschap vermindering onroerende voorheffing

Het bedrag verandert van een stijgend bedrag volgens het aantal kinderen naar één uniform bedrag per kind, ongeacht hoeveel er in de woning gedomicilieerd zijn. Ouders die in co-ouderschap zorgen voor de huisvesting van hun kinderen kunnen vanaf 1 januari een opsplitsing van hun vermindering vragen volgens een percentage waarover ze beiden akkoord gaan. Dit kan elk 50% zijn, maar het mag ook volgens de effectieve tijd dat de kinderen bij elk van hen verblijven, bijvoorbeeld 60/40 of 75/25.
Omdat de Vlaamse Belastingdienst niet over gegevens van verblijfsregelingen beschikt, moet de aanvraag gebeuren voor 31/03/aanslagjaar. Zolang de verblijfsregeling niet wijzigt blijft de vermindering wel automatisch toegekend worden. Als de regeling wel wijzigt, moet de aanvraag hernieuwd worden.

Meer info vindt u op de pagina over de vermindering voor onroerende voorheffing voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen.

  • Vrijstelling BIV gehandicaptenvervoer

Vanaf 1 januari 2023 kan een vrijstelling voor de belasting op inverkeerstelling aangevraagd worden voor voertuigen omgebouwd voor gehandicaptenvervoer (‘gemeenschappelijk rolstoelvervoer’).

Meer info vindt u op de pagina over de vrijstelling in de BIV voor gehandicaptenvervoer.

  • Aanpassing voorwaarden voor vermindering OV voor energiezuinige gebouwen

Vanaf 1 januari 2023 wordt de vermindering voor onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen alleen nog toegekend voor (gedeeltelijke) herbouw, en niet meer voor nieuwbouw zonder voorafgaande sloop. Bij (gedeeltelijke) herbouw moet een E-peil van ten hoogste E20 gehaald worden voor 50% vermindering en een E-peil van ten hoogste E10 voor 100% vermindering. Voor ingrijpende energetische renovaties wijzigt er niets: de bestaande 100% vermindering bij een behaald E-peil van E60 blijft behouden.

Meer info vindt u op de pagina over de vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen.

  • Toevoeging tabel voor berekening jaarlijkse verkeersbelasting vrachtwagens

Voor de berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting van vrachtwagens is een extra tabel met tarieven toegevoegd. Combinaties tussen het aantal assen en de Maximum Toegelaten Massa (MTM) die niet onder de eerder bestaande tarieven vielen, hebben vanaf 1 januari 2023 hun eigen tarief.

Voor meer info en de extra tabel kan u terecht op de pagina over tarieven voor vrachtwagens.

Voor meer vragen kan u steeds terecht op het gratis nummer 1700.