Voor voertuigen die voor de eerste keer ingeschreven worden vanaf 1 januari 2021 wijzigt de berekening van de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting. De wijzigingen gelden dus niet voor herinschrijving van tweedehandsvoertuigen die ten laatste op 31 december 2020 voor de eerste keer ingeschreven werden. De wijzigingen werden aangebracht omdat de meetmethode voor de CO2-uitstoot veranderd is. Het uitgangspunt blijft dus hetzelfde: hoe milieuvriendelijker een voertuig, hoe lager de verkeersbelastingen.